Nieuw gedachtengoed

CDA-denken bevrijd uit partijketenen

ANALYSE Christendemocratisch gedachtegoed lééft

Er zit in zijn verhaal een idealisering van het verleden

Politicoloog Simon Otjes

Het CDA is in verval. Maar de christendemocratie is springlevend. Pieter Omtzigt en BBB bouwen voort op het CDA-gedachtegoed.

 Na achttien trouwe jaren zegde de Drentse bestuurskundige Bart-Jan Heine vorig jaar „met pijn in het hart” zijn lidmaatschap van het CDA op. De partij waar hij als actief lid van de jongerenorganisatie tientallen bijeenkomsten voor had georganiseerd was zijn partij niet meer. Het CDA was flets en wazig geworden, zegt hij, „verontschuldigde zich steeds meer voor de traditie waarin we staan.”

Waar de teleurstelling in zat? Heine (40) geeft het voorbeeld van zijn ouders, die volgens de christendemocratische traditie vrijwilligerswerk deden. Zijn moeder in een hospice, zijn vader in een schoolbestuur, dat toen nog over een paar scholen ging. „Toen hij afscheid nam, kreeg hij een spiegelreflexcamera, en daar was hij trots op. Maar de besturen van toen zijn nu onderwijskoepels geworden waar dertig scholen onder vallen, met een communicatieteam en bestuurders die een topinkomen verdienen. Dat is helemaal in strijd met de kijk van het CDA op de rol van maatschappelijke organisaties, die middenin de samenleving moeten staan. Maar welke CDA’er heeft zich hier ooit druk over gemaakt?”

Al langere tijd voelde Heine zich aangesproken door Pieter Omtzigt, die in 2003 namens het CDA Tweede Kamerlid werd. Heine werd actief in de Stichting Sociale Christendemocratie, een club van vooral kritische (oud)CDA’ers dat onder meer cursussen en herfstscholen aanbiedt om het christendemocratisch gedachtegoed te „revitaliseren.” De stichting voelt zich nauw betrokken bij Omtzigt, en wist in 2021, na de breuk tussen het Kamerlid en het CDA, genoeg handtekeningen te verzamelen voor een extra congres, waar het partijbestuur ter verantwoording werd geroepen.

Gemeenschapsdenken

En nu is er een partij, Nieuw Sociaal Contract (NSC), waarmee Omtzigt volgens peilingen bij de Tweede Kamerverkiezingen tientallen zetels zou kunnen halen. Heine is enthousiast over het ’grondslagendocument’ dat Omtzigt deze week online zette, al weet hij nog niet of hij actief gaat worden voor NSC. Hij herkent in het document de waarden van de christendemocratie die hem lief zijn. „Het gemeenschapsdenken, het belang van het gezin en families, hoe hij ondernemingen ziet als kleine gemeenschappen die draaien om het welzijn van anderen, en niet alleen om winst. Niet het idee dat je kan doen en laten wat je wil, maar dat je in relatie staat tot anderen.”

Decennialang, toen de kerken nog vol zaten en zelfs lang daarna, domineerde de christendemocratie de Nederlandse politiek. Confessionelen, voor én na de stichting van het CDA in 1977, leverden de ene premier na de ander. Van de drie grote negentiende-eeuwse ideologieën – samen met de sociaaldemocratie en het liberalisme – was de christendemocratie het machtigst. Liberalen plaatsen de kracht van het individu centraal, sociaaldemocraten de staat. Christendemocraten vinden dat maatschappelijke organisaties – kerk, school, sportvereniging – het bindmiddel in de samenleving zijn, en kijken van oudsher wantrouwend naar een te sterke overheid of een te weinig gereguleerde markt.

Het CDA is sinds de verkiezingen van 2010 electoraal in verval, en dreigt in peilingen zelfs te transformeren tot een splinterpartij. De ooit zo machtige partij moet vrezen voor een grote afstraffing van de kiezer.

Maar dat betekent niet dat de christendemocratie heeft afgedaan, zegt politicoloog Simon Otjes, verbonden aan de Universiteit Leiden. „Het CDA als partij is op sterven na dood. Maar het gedachtegoed waarop de partij is gebouwd is springlevend.”

De ideeën van Omtzigt ademen in alles de geest van de christendemocratie, zegt Otjes. „Zo heeft hij het over het belang van gemeenschappen, en dat wederzijdse afhankelijkheid van mensen zorgt voor samenhang in de samenleving. Dat is een duidelijke breuk met de individualistische kijk op de mens, die bij liberale partijen dominant is.”

Kritiek op het liberalisme

In de voorstellen die Omtzigt doet, is kritiek op het liberalisme een rode draad. Hij pleit ervoor dat de overheid „de regie terugkrijgt bij alle basisvoorzieningen”, zoals voedsel, wonen en energie. Ook moet de overheid zich meer dan nu bemoeien met inkomensverdeling. Hij keert zich tegen schaalvergroting in het onderwijs en de zorg, en pleit voor een terugkeer van „het gesprek over waarden” bij de overheid. Omtzigt ziet ook ’weeffouten’ bij de overheid, die zich volgens hem niet meer op de kerntaken concentreert, zoals bestaanszekerheid, betrouwbaarheid en internationale samenwerking.

In de statuten van NSC komt een begrip voor dat populair is onder christendemocraten: personalisme. Het betekent, in de woorden van Omtzigt: „Niet het individu met zijn eigenbelang staat centraal, maar de mens als persoon.” En: „Mensen vormen geen verzameling atomen en materie met intelligentie die op grond van behoeften en omstandigheden leven. De partij ziet mensen daarentegen als bezielde personen die zich tot elkaar verhouden met zorg.”

Tussen de regels leest Simon Otjes bij Omtzigt een heimwee naar het Nederland van voor de Tweede Wereldoorlog, en een kritiek op het liberalisme en de sociaaldemocratie. „Versimpeld komt het hier op neer: er was ooit gemeenschapszin, maar die taak hebben de sociaaldemocraten aan de overheid gegeven, en daarna hebben de liberalen die taken wegbezuinigd. Ik vind het interessant hoe hij zich positioneert: er zit in zijn verhaal een idealisering van het verleden, en het is zowel diepgravender als conservatiever dan het CDA-verhaal.” Electoraal zit Omtzigt op een ideale plek in het politieke landschap, zegt Otjes, die zelf actief lid is van GroenLinks. Cultureel conservatief en sociaal-economisch wat linksig, daar zitten nu niet veel partijen, maar wel veel kiezers. „Wel kun je je afvragen in hoeverre kiezers hun keuze maken op basis van een visiedocument. Een kiezer zal niet wakker liggen van het gebrek aan personalisme in de politiek. Maar Omtzigt spreekt door zijn vasthoudende manier van politiek bedrijven veel kiezers aan.”

Het CDA is al jaren ideologisch aan het zwalken. De partij zag Nederland seculariseren en individualiseren, en wilde mee met de tijdgeest. In de jaren van Jan Peter Balkenende (2001-2010) omarmde de partij een veel liberalere manier van denken, met meer ruimte voor de vrije markt, bijvoorbeeld in de zorg. Toen Sybrand Buma partijleider was, tussen 2012 en 2019, zocht de partij het meer bij de gevoelens van de bezorgde burger. De afgelopen jaren klonk meer kritiek op het ’harde’ neoliberalisme, bijvoorbeeld in het visiedocument Zij aan Zij. Maar, zegt Simon Otjes: „Die kritiek hoorde je wel bij fractievoorzitter Pieter Heerma, terwijl partijleider Wopke Hoekstra met de uitstraling van een manager van zijn partij een mini-VVD maakte.”

Omtzigt is niet de enige die voortbouwt op het christendemocratisch gedachtegoed. Ook bij de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas zijn er veel elementen van terug te vinden, zegt Simon Otjes – net als bij Omtzigt wel zonder God. „Daar zetten ze heel erg in op noaberschap, het idee dat mensen elkaar weer moeten kennen.”

En zo kan het gebeuren dat bij de volgende verkiezingen drie partijen meedoen die schatplichtig zijn aan de christendemocratie. Een terugkeer dus naar de periode vóór het CDA, toen KVP, ARP en CHU nog zelfstandige partijen waren.

Deze drie partijen kunnen, volgens een peiling van I&O Research, kans maken op een zetelaantal dat het CDA in zijn beste jaren niet wist te halen: 46 voor NSC, 11 voor BBB en 4 voor het CDA. Voormalig CDA-lid Bart-Jan Heine zegt het zo: „Het christendemocratische gedachtegoed lijkt met de neergang van het CDA bevrijd uit de ketenen van die partij.”

Guus Valk © NRC

Timmermans gaat Nederland de doodsteek geven!

Timmermans gaat Nederland de doodsteek geven! – Column Gilles Den Boer

Na Rutte is de uittocht van zijn kompanen nu echt begonnen. Eerst volgde mevrouw Kaag, daarna dhr. van Rij, mevrouw Schouten en dhr. Hoekstra. Anderhalf jaar geleden stonden ze nog te trappelen om bij te dragen aan de afbraak van Nederland en nu druipen ze af en verlaten ze de politiek. Toch ben ik er nog niet gerust op, ze komen namelijk allemaal uit het WEF- kamp en de grote vraag is, wat gaan zij nu doen. Vluchten ze voor het Tribunaal, waar zij verantwoording moeten afleggen voor de Covid19 genocide of krijgen ze een andere positie waar zij de volgende opdracht van meneer Schwab kunnen uitvoeren?

Maar bij de aankondiging van meneer Timmermans om zich kandidaat te stellen als lijsttrekker van de PvdA/ GroenLinks combinatie, kreeg ik nog meer argwaan en gingen bij mij de raderen draaien. Politiek is namelijk de meest gemene en meedogenloze tak van sport in de samenleving, Taghi en Holleeder zijn er kleine jongens bij. In de politiek verandert de mens in een duivel, die ten koste van alles over de ultieme macht wil beschikken. The Great Reset moet toch echt een succes worden. Dachten we van Rutte met zijn vernietigende politiek af te zijn, nou ik kan u verzekeren, Timmermans gaat Rutte opvolgen en helaas voor de Nederlanders zal zijn slopershamer ons tot in de ziel vernietigen. Timmermans is “Rutte tot de macht 10” als het om het Slopen van Nederland gaat.

Maar waarom kiest meneer Timmermans eigenlijk voor het premierschap van Nederland. Qua salaris gaat hij verschrikkelijk inleveren, hij gaat terug naar de Balkenende norm, en qua functie zit hij in Brussel toch op rozen. Toch gaat hij het doen, maar waarom dan?

Nou, voor de verandering even een Complottheorie!

Wat Rutte betreft, had ik al aangegeven dat hij als machtswellusteling toch wel heel onverwachts opstapte, van de een op de andere dag nam hij afscheid. Maar als je het van de andere kant bekijkt, dan had zijn WEF-tasje niet veel uitstraling meer. Hij was inmiddels zo politiek beschadigd en ongeloofwaardig geworden, dat hij The Great Reset niet meer tot een succesvol einde kon brengen. Machtswellusteling Rutte wilde zelf natuurlijk wel door, maar onze ongekozen oppergod Schwab heeft hem teruggefloten. Hij vond de tijd rijp om hem te vervangen voor een echte killer. Het addertje wat schuilgaat achter het vertrek van Rutte, komt eigenlijk al snel tevoorschijn. Maar helaas, het zal niet een addertje zijn, maar de meest dodelijke slang die er in deze wereld bestaat.

Als u namelijk even wat op internet suft, vindt u een stevige relatie tussen meneer Timmermans en dhr. Schwab van het WEF.  En direct dacht ik, het zal toch niet waar zijn? Meneer Timmermans kiest helemaal niet zelf voor het premierschap van Nederland. Nee, hij wordt door onze ongekozen wereldleider Schwab op deze positie neergezet. Meneer Timmermans is voor hem de uitgelezen persoon om de klus af te maken. Onder het mom van het zogenaamde Klimaatprobleem gaan wij op elk sociaal en maatschappelijk vlak bloeden. Van vliegen tot vlees eten en van onteigening tot de warmtepomp gaan wij onze eigen keuzes, lees vrijheden, verliezen. Je kunt van dhr. Schwab vinden wat je wilt, maar het is wel een strateeg.

Maar ik hoor uw naïeve gedachte al met de woorden, maar wij, het Volk, moeten Timmermans dan wel kiezen. Nou, dat mag ik met u hopen, maar ik ben daar nog niet zo zeker van. Al ben ik het wel met u eens, dat men met de huidige concurrentie aan lijsttrekkers, de exitpoll niet hoeft te manipuleren. Dat betekent niet, dat u niet moet gaan stemmen, want vooral de teleurgestelde kiezer moet de Democratie altijd blijven tarten. Maar denk wel goed na over uw stemkeuze, want onder het juk van dhr. Timmermans krijgt Nederland de doodsteek. Alles wat hij in Brussel heeft uitgedacht, wordt in Nederland ingevoerd en dat gaat ons tot op het bot pijn doen. Een stem op Timmermans staat feitelijk gelijk aan de zelfmoord van onze vrijheid.

Of Nederland nog wakker wordt voor de komende 2e Kamerverkiezingen gaan we zien, maar vooralsnog zijn er helaas te weinig signalen dat het goed komt. Gelukkig ligt dat in Frankrijk anders. Aflopen 14 juli, de viering van de bestorming van de Bastille, het begin van de Franse revolutie tegen de onderdrukking, was ik in Frankrijk. In de avond stroomde het strand vol om naar een vuurwerkshow te kijken ter gelegenheid van deze vrijheidsstrijd van het Franse volk in 1789. Tijdens het vuurwerk keek ik naar de Fransen om mij heen en ik dacht, jullie vieren de opstanding van de Vrije Republiek, maar is die nog wel zo vrij, met WEF President Macron?

De volgende dag liep ik op een markt en kreeg ik een folder in mijn hand gedrukt van een echte Fransman van rond de zeventig jaar. De Nederlandse politiek heeft voor de visie en strijdbaarheid die deze Fransman uitstraalde de naam WAPPIE bedacht. Maar ik dacht aan de bestorming van de Bastille die men die avond daarvoor had herdacht en gevierd. Zij die dat destijds voor hun vrijheid hebben gedaan, hadden waarschijnlijk diezelfde strijdbaarheid in hun ogen als die Fransman op de markt. In de folder stond dat de Fransen al maanden protesteerden tegen het beleid van Macron en ik vroeg mezelf af, waarom zie ik dat niet in de Nederlandse MSM. Ik realiseerde mij, dat niet Rutte en Macron regeren, maar het WEF en dat ook de MSM daar onderdeel van is.

De strijdbaarheid in de ogen van die Fransman gaf mij de hoop, dat ook wij op 22 november a.s. massaal gaan beseffen hoe wij gemanipuleerd en gekneed worden door onze zogenaamde volksvertegenwoordigers met hun propagandamiddeltjes.

Hopelijk gaan wij dat voor 22 november a.s. inzien en bestormen wij de Bastille door met ons enige wapen, het rode potlood, massaal het vakje rood te maken van de partij die men wil verbieden.

Maar die keus is natuurlijk (nu nog) aan u.

Laat de raderen draaien!

 

Misleiding en wetenschapsfraude tijdens de COVID-19 vaccinatietrials

Andere dimensies, beschavingen, hologrammen

2:21:53

Martijn van Staveren: de designers van ons (experimentele) universum, de Huargardiaanse beschaving

Earth Matters
2

36:11

Smartphone genereert holografisch plasmaveld dat ons bewustzijn bestuurt | Martijn van Staveren

Earth Matters
3

22:18

De oorsprongrijke mens

Earth Matters
4

15:21

Oorsprongrijk leven in de matrix

Earth Matters
5

28:40

Mensbeleving Drunense duinen | Deel 2

Earth Matters
6

1:24

Impressie Mensbeleving in de natuur

Earth Matters
7

1:00:51

Mensbeleving Drunense duinen met Martijn van Staveren | Deel 1

Earth Matters
8

2:07:47

De Kracht van Liefde, Waarneming en Creatie met Martijn van Staveren

Earth Matters

7:50

Martijn van Staveren over hologrammen

Martijn Beerepoot
10

1:38:33

Crowd Power 24

Earth Matters
11

39:56

Bekrachtingen in de natuur met Martijn van Staveren

Earth Matters
12

14:30

Unmatrix #007 | Potentiële wolven in schaapskleren? deel 2 | Martijn van Staveren ontmoet Jezus

Earth Matters
13

1:18:18

Crowd Power 23

Earth Matters
14

13:46

Martijn van Staveren & Marcel Messing: Oerkracht van de mens

Bob Kukler
15

1:48:15

Samenspraak5

Martijn van Staveren
16

16:09

Crowd Power 22: collectief eruit stappen voor een groter bewustzijnsveld

Bob Kukler
17

2:02:02

Crowd Power 22 | Het inzetten van de collectieve oorspronkelijke hartskracht

Earth Matters
18

18:34

Crowd Power 21; maan

Bob Kukler
19

21:25

Crowd Power 20: bekrachtiging

Bob Kukler
20

2:11:22

Crowd Power 21 | De Aarde en de natuur

Earth Matters
21

2:00:50

Crowd Power 20 | Geld, uitwisseling en dankbaarheid

Earth Matters
22

6:55

Crowd Power 19 – Basistechniek oorspronkelijke creatie en manifestatie | Earth Matters TV

Earth Matters
23

1:57:36

Crowd Power 19 | Goeroe of op eigen kracht?

Earth Matters
24

1:58:43

Crowd Power 18 | De zin en onzin van spiritualiteit

Earth Matters
25

10:24

Crowd Power 17: geen karma, maar evolutie

Bob Kukler
26

1:54:28

Crowd Power 17 | Fysieke gezondheid

Earth Matters
27

1:52:43

Crowd Power 16 | Psychische gezondheid

Earth Matters
28

2:17:06

Crowd Power 15 | Healingtechnieken en voeding (M021)

Earth Matters
29

2:40:43

Jeroen Ghuijs in Conclaaf met Martijn van Staveren bij Centrum Sundancer te Zwijndrecht

Finding Voices
30

2:08:02

Crowd Power 14 | Healingtechnieken | M020

Earth Matters
31

1:55:33

Crowd Power 13 | Geluk, oorspronkelijk leven en bekrachtigen van jezelf | M019

Earth Matters
32

33:32

Lilian Ferru Pr: Martijn van Staveren, ‘Boodschap van Licht & Liefde’

Lilian Ferru Productions
33

1:13:37

Crowd Power 12 | Techniek, mind control en oorspronkelijk leven | Deel 2 | M018

Earth Matters
34

11:26

Bekrachtiging Martijn van staveren

Gerry Key
35

13:22

Crowd Power 11 van 10 maart 2016: Oorspronkelijk leven en hoe daar komen?

Bob Kukler
36

1:41:03

Crowd Power 11 | Techniek, mind control en oorspronkelijk leven | Deel 1 | M017

Earth Matters
37

1:54:29

Crowd Power 10 | Synchroniciteit en zelfhervorming versus wereldhervorming | M016

Earth Matters
38

10:19

Bekrachtiging Crowd Power 28 januari 2016

Bob Kukler
39

1:42:51

Crowd Power 9 | Tijdlijnen en de dood | M015

Earth Matters
40

20:54

15 januari 2016 Droommanipulatie

Bob Kukler
41

1:54:41

Crowd Power 8 | Droom manipulatie en psychose | M014

Earth Matters
42

11:52

Bekrachtiging 10 december 2015 Duits ondertiteld

Bob Kukler
43

11:52

Bekrachtiging Martijn van Staveren 10 december 2015

Bob Kukler
44

1:41:27

Crowd Power 7 | Inserties, engelen en robots | M013

Earth Matters
45

12:03

Bekrachtiging Martijn van Staveren 27 november 2015

Bob Kukler
46

1:44:16

Crowd Power 6 | Met Arjan Bos en Martijn van Staveren | M012

Earth Matters
47

1:38:18

Crowd Power 5 | Met Arjan Bos en Martijn van Staveren | M011

Earth Matters
48

1:40:54

Crowd Power 4 | Met Arjan Bos en Martijn van Staveren | M010

Earth Matters
49

1:04:40

Crowd Power 2 | Reloading reality | Arjan en Martijn | M009

Earth Matters
50

58:56

Crowd Power 1 | Met Arjan Bos en Martijn van Staveren | M008

Earth Matters
51

2:01:49

Heilige Huisjes Deel 1 | Arjan Bos en Martijn van Staveren | M007

Earth Matters
52

1:26:03

Lilian Ferru in gesprek met Martijn van Staveren, deel 2

Lilian Ferru Productions
53

59:37

Fringe Weather Report 2 | Earth Matters TV | M006

Earth Matters
54

1:01:11

Buitenaards Contact Deel 2 | Earth Matters TV | M005

Earth Matters
55

34:01

Buitenaards Contact Deel 1 | Earth Matters TV | M004

Earth Matters
56

1:06:54

Fringe Weather Report 1 | Earth Matters TV | M003

Earth Matters
57

1:04:27

Introductie aflevering I Arjan Bos & Martijn van Staveren | M002

Earth Matters
58

1:13:51

Buitenaardse perspectieven | Arjan Bos in gesprek met Martijn van Staveren

Earth Matters
59

1:19:17

Lilian Ferru in gesprek met Martijn van Staveren: ‘Buitenaards Contact’.

Lilian Ferru Productions
60

2:31:15

martijn van staveren meersen

Roger Pierweijer
61

47:56

Buitenaards Contact is Werkelijkheid lezingenserie Martijn van Staveren

John Consemulder

Klimaatalarmisten beweren ten onrechte dat de wereld letterlijk in brand staat.

Kabinet steunt digitale euro | Agenda 2030 basis COVID-beleid | Timmermans’ macht

Nieuwe partij Omtzigt | Rutte belooft Zelensky onze F-16’s | Peiling Maurice de Hond

Data uit Engeland: vaccinaties hielpen niet tegen sterfte

door  | 13 aug 2023, Wat nu volgt lijkt ingewikkeld maar het is niet zo moeilijk. Denk aan brandveilige en brandgevaarlijke woningen. Als het aantal branden toeneemt, zal dat voornamelijk de brandgevaarlijke woningen betreffen. Is dat niet zo, dan klopt het hele verhaal over brandveiligheid niet. Zo bekijken we de vaccinatiebescherming in dit artikel. We vergelijken een covid-arme maand met een maand waarin de covidsterfte piekt. In de maand met veel covidsterfte blijkt de sterftetoename onder gevaccineerden vergelijkbaar met de sterftetoename onder niet-gevaccineerden, bij 50-plussers. Er is geen vaccinbescherming. Bij 50-minners is opvallend dat de sterfte onder gevaccineerden daalt als ze meer met het virus in aanraking komen. Dit innerlijk tegenstrijdige verhaal kan simpelweg niet kloppen. De consistentietoets wordt niet doorstaan.

Ab Flipse ‘Dit is iets wat ik eigenlijk nooit uit’

De Digital First Responders van De VN – of De Virtuele Bruinhemden van De VN?

Ik kon het zelf eerst maar moeilijk geloven maar de website van de Verenigde Naties (VN) laat er geen twijfel over bestaan: de organisatie heeft tijdens de coronacrisis wereldwijd meer dan 100.000 ‘digital first responders’ gerekruteerd. Ook Melissa Fleming, hoofd communicatie van de VN, beschrijft in een podcast wat de functie is van dat nieuw statuut: ‘misinformatie’ en ‘fake news’ op social media zo snel mogelijk opsporen en onschadelijk maken door het te counteren met ‘accurate, betrouwbare informatie’.

De campagne van de VN stelt het eveneens duidelijk: digital first responders gebruiken hun stem voor de goede zaak (sic), om levensreddende informatie (sic) te verstrekken. Zo vormen ze een aanvulling op de ondertussen welgekende ‘factchecker’. In tegenstelling tot de factchecker wordt de digital first responder niet betaald én maakt de VN niet bekend wie er onder dat statuut voor hen werkt. Waarom niet eigenlijk? Misschien hierom: welke methodes deze vrijwilligers ook gebruiken, het imago van de VN lijdt er niet onder.

Met andere woorden: op het eerste gezicht vormen de digital first responders een groep onbaatzuchtige burgers die louter voor het goede doel desinformatie bestrijden, in naam van ‘wetenschap en solidariteit’. De vraag is echter of ze niet eerder een virtuele knokploeg vormen die zich door geen enkele ethische regel of moreel principe laat hinderen om elke dissidente stem te marginaliseren, ridiculiseren en criminaliseren.

De VN is niet het enige grote instituut dat hun ideologie op deze manier meent te moeten opdringen. Een knap stukje onderzoeksjournalistiek van Robert Malone toonde dat de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tijdens de coronacrisis organisaties betaalde om dokters die zich kritisch uitlieten via cyber stalking de mond te snoeren.

Dat die virtueel in elkaar geklopte dokters achteraf over het algemeen gelijk bleken te hebben, is iets wat voor instellingen als de CDC en de VN blijkbaar bijzaak is. Het geeft kennelijk niet dat ze de bal serieus mis sloegen. Uiteindelijk gaan ze immers de best mogelijke maatschappij realiseren. De doelstellingen zijn heilig en dus doet het er niet toe met welke middelen ze nagestreefd worden. Zoiets.

Als je er de lijst met VN-doelstellingen – de befaamde Sustainable Development Goals – op naleest, zou je hen inderdaad de communie geven zonder te biechten. De VN willen onder andere de honger de wereld uithelpen (doelstelling 2), de oceanen plasticvrij maken (doelstelling 14) en schoon water (doelstelling 6) en eerlijk werk (doelstelling 8) voor iedereen. Wie kan daar iets op tegen hebben?

Ook gaan ze armoede aanpakken en de ongelijkheid verminderen (doelstelling 1). Ze voeren die nobele strijd vooral via donaties vanuit De Bill en Melinda Gates Foundation. Door hun miljarden dollars aan liefdadigheidswerk te schenken, dragen Bill en Melinda op een directe manier bij aan het reduceren van financiële ongelijkheid. Ze hebben wel nog een eindje te gaan voor ze op hetzelfde niveau komen als Ethiopische kinderen. Hun vermogen wordt namelijk ruim boven de 100 miljard dollar geschat. Meer nog: dankzij hun filantropie worden ze aan een snel tempo nog rijker dan ze al waren en wordt de kloof dus uiteindelijk nog groter. Hoe dat precies in zijn werk gaat is niet mijn expertise. The Wolf of Wall Street zal het je beter kunnen uitleggen dan ik.

Op welke van de VN-doelstellingen je ook krabt, vanonder de liefdadige oppervlakte komen ideologische funderingen naar boven die bedenkelijk zijn. Dat men zich zorgen maakt over de natuur – correctie: het klimaat (zie doelstelling 13) – kan ik heel goed begrijpen. Maar daarvoor hoeft men niet in een ecomodernistisch klimaatdiscours mee te gaan. Als Bill Gates de temperatuur op aarde wil laten dalen door miljoenen tonnen kalk in de atmosfeer te verspreiden of door technologisch manipuleerbare spiegels tussen de aarde en de zon te hangen, dan denk ik: de ecomodernistische remedie is gevaarlijker dan de kwaal. Veel gevaarlijker.

Iets gelijkaardigs kunnen we opmerken over het streven naar ‘gender equality’ (doelstelling 5). Dat man en vrouw gelijkwaardig zijn – daar zullen weinigen het oneens mee zijn. Maar het lijkt er sterk op dat de VN meegaan in een woke-ideologie die vindt dat man en vrouw gelijk zijn. Deze gaat zo ver dat het maken van een verschil tussen man en vrouw als een criminele daad bestempeld wordt.

We kunnen de VN niet zomaar gelijkstellen aan Bill Gates en de VN-ideologie is niet per se de woke-ideologie. Dat klopt. Maar dat hun ideologische fundamenten – net zoals álle ideologische fundamenten – tot onderwerp van open publiek gesprek moeten gemaakt worden, op sociale media en elders, dat klopt ook. En net dat moeten de digital first responders onmogelijk maken.

De VN werken zelfs samen met social media platforms om strategieën te ontwikkelen om het dominante verhaal te promoten en alles wat daarvan afwijkt te onderdrukken. Zoals Melissa Flemming uitlegt: “We meet with the social media platforms regularly. They have made some significant policy changes. They have been pointing people to the direction of good content – to WHO content, to UN content, CDC content – when they are in that space of searching, and they are trying to suppress misinformation in various ways. Some of it is ‘flagging’, some of it is putting it way down in their algorithms, some of it is even banning certain groups. But still, despite these measures, we’re seeing a huge prevalence of misinformation travelling on social media channels. So we do think there’s much more they are gonna need to do to really spot it in real time and to suppress it. …” Met andere woorden: het virus moet worden verslagen door de vrijheid van meningsuiting en afwijkende meningen te verslaan.

Maar het grootste gevaar voor de mensheid zit hem niet in een virus of het klimaat, en zelfs niet in armoede. Het grootste gevaar voor de mens zit hem in ideologische blindheid en fanatisme. De mens stopt met menselijk te zijn als hij zo overtuigd wordt van zijn eigen ideeën dat hij die van de ander wil verbieden.

Ik stel voor dat de VN hun ‘sustainable development goal’ nummer 16 nog eens goed lezen. Die gaat over het creëren van open instituten en een samenleving waarin iedereen zich gehoord voelt. Vinden ze dat het inzetten van een legertje ‘digital first responders’, die elke stem met een andere mening dan de VN ongeloofwaardig moeten proberen maken, daartoe bijdraagt? Binnen hun ideologie misschien wel. En dat is precies de reden waarom hun ideologie dringend in vraag moet gesteld worden. Ik ben benieuwd of de digital first responders het daarmee eens zullen zijn.

 

Steun mijn werk- waarvoor dank!