David Icke toch naar NL | Spoedprocedure ivermectine afgewezen | Haattweets Hugo