De sabotage­soap rond motie Omtzigt ‘Oversterfte’

Is dit een strategie van manipuleren, liegen, bedriegen en/of onkunde/onwil ?

Van A. Teunissen: Ontwikkelingen in de motie Omtzigt, omtrent het onafhankelijk academisch onderzoek naar de oversterfte. Het eerste antwoord van de minister en een brief aan Omtzigt heb je misschien al gelezen in het artikel van 15 januari. Zo niet, klik dan op de paarse balk hieronder.

Inmiddels is er, na enige schermutselingen, een nieuw antwoord geformuleerd door het ministerie (vanaf pagina 50 in deze pdf). De eerste paragraaf staat hieronder in het screenshot.

Allereerst probeert de minister het onderzoek te beperken tot november 2021. De motie werd begin december ingediend en verzocht om cijfers tot en met de laatste complete maand van dat moment (november). Om dan nu zonder overleg en na vertragingstactieken de motie te verengen tot toen, dat is een tactiek die opnieuw duidt op het willen beperken van pottenkijkers. Het is bepaald geen ministeriële reactie of transparante medewerking van een wetenschappelijk instituut. Maar er is nog meer gebeurd.

Kern van de motie was dat er onafhankelijk academisch onderzoek moet plaatsvinden naar de oversterftecijfers.

De minister beschrijft de uitvoering van een andere motie (onderzoek door CBS) en zegt dat hij zo uitvoering geeft aan deze motie…!?

De minister liegt dat hij uitvoering geeft aan de motie Omtzigt door aan CBS duiding te vragen. Punt is juist dat CBS dat niet kan of niet wil of in elk geval: niet doet, en het ministerie ook niet. Het is moeilijk te begrijpen dat niet de hele Kamer verontwaardigd over de minister heenvalt.

Pieter Omtzigt was het er gelukking niet meer eens. In een nieuw schrijven van Omtzigt drukt hij de nieuwe minister nog eens met de neus op de feiten.

In één paragraaf geeft hij ecter naar mijn idee een foute voorzet. Omtzigt stelt namelijk voor om advies aan de KNAW te vragen. Door dit te doen legt hij de rode loper uit voor rivm, waarvan hij juist NIET wilde dat die het onderzoek samen met CBS zelf gingen uitvoeren.

 

Is het KNAW wel zo onafhankelijk, kan het adviseren over het rivm?

Bij een onderzoek als dit moet iedere schijn van belangenverstrengeling worden vermeden. Voor KNAW is dat niet mogelijk. Enkele voorbeelden:

verstrengeling 1

De Commissie van Toezicht van het rivm is de commissie die het reilen en zeilen (ook tijdens de coronacrisis) heeft gecontroleerd en de wetenschappelijke integriteit borgt. Wie zitten er eigenlijk in die Commissie? Op de website zien we dat in elk geval twee leden zijn benoemd door… het KNAW. Die twee leden zullen toch al wel ruggespraak hebben met het KNAW over hoe dat advies eruit moet gaan zien en wie dan het beste bij zo’n onderzoek betrokken kan worden om de schade enigszins te beperken. Ze hebben immers als twee jaar de kans gehad om te corrigeren of in te grijpen – en dat nagelaten, mogelijk met dezelfde zelfvoldane arrogantie als waarmee rivm de richtlijnen voor wetenschappelijke integriteit aan de kant schopte. Richtlijnen opgesteld door het KNAW.

verstrengeling 2

Drie KNAW-leden hebben een bepalende functie in het OMT: Jaap van Dissel, Marion Koopmans en Menno de de Jong. Gaat het KNAW haar eigen leden over de knie leggen? Uit het oversterfte-onderzoek zal immers ook blijken hoe verantwoord het OMT heeft geacteerd, een OMT waarvan drie leden lid zijn van het instituut dat moet adviseren over een onafhankelijk onderzoek. Als het KNAW deze opdracht accepteert, begrijpen ze niet goed wat wetenschappelijke integriteit is- of ze hebben het mij niet goed uitgelegd.

verstrengeling 3

Het KNAW heeft in mei 2021 haar erepenning uitgereikt aan rivm-directeur Jaap van Dissel. Hij werd geroemd voor zijn rol in de coronacrisis. Het KNAW heeft haar onderzoek dus al gedaan, het is uiterst tevreden over de aanpak. Het zou voor de KNAW een blamage zijn de erepenning blijkt te zijn uitgereikt aan iemand die richting heeft gegeven aan een beleid dat 8.000 mensen onnodig het leven heeft gekost.

Pieter Omtzigt maakt het zichzelf wel wat moeilijk.

Jaap van Dissel, lid van KNAW dat leden voor de Commissie van Toezicht van het rivm voordraagt

OMT-lid Marion Koopmans, lid van KNAW dat leden voor de Commissie van Toezicht van het rivm voordraagt

OMT-lid Menno de Jong, lid van KNAW dat leden voor de Commissie van Toezicht van het rivm voordraagt