Dichtbundel ‘Zwaartekracht overwonnen’ gepubliceerd

Bestelcode Zwaartekracht overwonnen Inkijkversie

Zwaartekracht overwonnen
ISBN: 9789403718514
© Bram Wever

Zwaartekracht overwonnen

Inhoudsopgave
Och lieve de tijd staat niet stil............................................................ 8
Onder de sterren...................................................................... 9
Jagen.......................................................................................10
Alleen nog nacht.....................................................................11
Als God uitgevallen was .........................................................12
Tijd staat stil...........................................................................13
O, Ariadne...............................................................................14
Rose wordt rood.....................................................................15
Als het stil is ...........................................................................16
Poollicht..................................................................................17
levend glas in lood..................................................................18
Jij bent als ’t water..................................................................19
Terug naar het eerste woord .................................................21
Geen geritsel...........................................................................22
Het sprookje ...........................................................................22
Terug naar mijn eiland...........................................................23
Ionisering ...............................................................................24
Intrance ..................................................................................25
O God ......................................................................................26
O, de waanzin .........................................................................27
Mensen mogen niet op een tak ..............................................28
Een lichaam ............................................................................29
Waarom hebben de winkels ruiten? ......................................30
Goedkope vakantie.................................................................32
Soms begrijp ik niet................................................................32
Er was er eens een manneke..................................................33
Zwaartekracht overwonnen
6
In de eeuwen der eeuwen………..............................................34
Elke dag een nieuwe tocht .....................................................35
Schuil-Boes .............................................................................37
Opereren uit het duister.........................................................38
Dobberen beide......................................................................39
Als ik mijn ogen sluit..............................................................41
Zo klein is mijn wereld...........................................................42
Ik voorzie................................................................................43
Waar is de koe gebleven? .......................................................44
In de wintertijd.......................................................................46
Op drift geraakt......................................................................48
Jij bent mijn spookhuis...........................................................49
In de nacht..............................................................................50
Sleep in ...................................................................................52
Niet te vervolmaken...............................................................53
God zij geprezen.....................................................................54
O A ..........................................................................................55
Nu ik een kaars brand ............................................................56
Je bent zo rustig......................................................................58
Het leven wordt steeds duurder ............................................59
En in steden, in parken...........................................................60
De eeuwige slaap....................................................................61
De mensen weggewist............................................................62
Het blauw dat ik zie................................................................63
Ik dacht aan breken................................................................64
Zien wil ik de zon....................................................................65
Zwaartekracht overwonnen
7
Duizend woorden...................................................................66
Examen...................................................................................67
Al is zo droef...........................................................................68
Rijen auto’s stoppen...............................................................69
Atomen ...................................................................................70
Twee koningen.......................................................................71
Een mooi leven .......................................................................72
O, heilige God..........................................................................73
Maria beeldje..........................................................................74
Leven is aantrekken ...............................................................75
Wilt u de toekomst zien?........................................................76
Paradijs...................................................................................77
Paradijs-2 ...............................................................................78
Paradijs3.................................................................................79
Paradijs 4................................................................................81
Paradijs 5................................................................................83
Elke dag opnieuw eten, drinken.............................................84
Donker is de kamer ................................................................85
Zwaartekracht overwonnen...................................................86
Onder de sterren ....................................................................87
Och lieve de tijd staat niet stil ................................................88

1 Och lieve de tijd staat niet stil 
Och lieve de tijd staat niet stil
En vrij rennen om hem voor te komen
Toekomst maken!
Jij loopt in vak D (Hoorn) 
In kolonne X
Ik loop in vak F (Adam)
In kolonne y
De verbindingen zijn slecht onderweg 
Ik kan niet eens naar je stem luisteren
Aan een PTT-zijden draad. 
Brieven brengen even iets warms
Maar dan nog meer kou
En verlangen ontstekende razernij
Maar in ’t weekend
Kruizen onze wegen zich
In bar X gelegenheid Y
Och lieve de tijd staat niet stil
Mijn verband in vak G roept mij
En juist als ’t hars gesmolten is
En de warmte zich ontboezemt
Moet ik de kou in
En die striemt feller dan immer
Och lieve de tijd staat niet stil
Laten we de glazen huisjes breken
Doorbreken tot samenzijn
Tot samen vloeien
In de warme weiden
En toezien hoe in de deemstering
De kolonnes optrekken 
Van vak tot va