Europees Digitaal Paspoort is verkapte staatsgreep

“Bouwen aan een Europese superstaat, met een gemankeerd Brussels parlement, leidt tot een autocratie”, opent financieel journalist Arno Wellens de – misschien wel – meest urgente uitzending van dit moment. Op zijn eigen platform wijdde hij er onlangs een onthutsende publicatie aan en dat was de aanleiding voor een diepgaand interview met programmamaker Flavio Pasquino.

“Er wordt wel eens gezegd dat er veel complottheorieën rondgaan deze dagen. Maar als je mensen achterdochtig wilt maken, dan moet je dit doen. Dan moet je iets dat je toch al wilde doen, nu doordrukken en de schuld geven aan corona”.

“Ze waren het al van plan”

Wellens doelt hier op de Corona Toegangsbewijzen (CTB) die in de horeca en in de media werden geïntroduceerd als een reactie op de Corona-crisis maar volgens de financieel journalist zit dat anders. “In 2019 waren er al vergevorderde plannen voor een proef in de horeca om met QR-codes te experimenteren maar dat had nooit grootschalig gekund zonder grote urgentie. Corona was dus een welkome gast om te kunnen doen wat ze al wilden doen”, aldus Wellens.

Europees Digitaal Paspoort

“Als een andere instelling jouw paspoort gaat uitgeven. Een instelling die je niet daartoe hebt geautoriseerd, waar je geen controle over hebt en die je niet vertrouwt, dan is dat een soort staatsgreep”.

Wellens heeft het hier over de uitrol van het Europese digitale paspoort dat nooit aan de Nederlandse burger is voorgelegd ter goedkeuring. Intussen zijn de persen al op stoom en lijkt de uitrol onontkoombaar, als er geen grote weerstand vanuit de oppositie volgt.

eIDAS norm

En daarmee komen we bij het hoofdthema van deze uitzending. Het Europese digitale paspoort dat gestoeld is op de eIDAS norm, die tevens de basis is voor de Nederlandse VID (virtuele identiteit, uitgegeven door het RVIG), het internationale ‘Digital ID’ van Thales en het Corona Toegangsbewijs (CTB). Zo zijn er tal van gelijksoortige initiatieven die het voor de meeste burgers ondoorgrondelijk maakt. En toch is er een gemene deler. Allen maken namelijk gebruik van de eIDAS norm die “attributen” (delen van je digitale identiteit) per situatie oproept en ‘veilig’ beheert in je digitale wallet door de SSI-normering. SSI staat voor ‘Self Sovereign Identity’ en impliceert dat je geheel zelf over je digitale identiteit beschikt, zonder dat Big Tech of andere partijen bij de gevoelige en persoonlijke informatie kunnen. En daar komt weer een complex vraagstuk om de hoek en wel de definitie van veilig. Volgens Wellens gaat het Blockchain-bases systeem criminelen uitnodigen de systemen te hacken en dat zou tot identiteitsfraude kunnen leiden van ongekende omvang. Pasquino wijst Wellens op een zorg die wel eens groter zou kunnen zijn, namelijk de macht die burgers aan overheden geven. Wellens is duidelijk; “dat is waar en maakt het dus nog erger. Het is niet of/of. Het is en/en. En beide gevaren moeten we serieus nemen”.

World Economic Forum

”Het regeringsbeleid rondom het digitale paspoort is gebouwd door het World Economic Forum”, toont Wellens aan met een brief aan de kamer ‘visiebeleid digitale identiteit’ van 11 februari 2021 van Staatsecretaris Raymond Knops. Hele strofes zijn letterlijk overgenomen uit WEF-documenten en daarmee is de invloed van het geesteskind van Professor Dr. Klaus Schwab niet meer te ontkennen. Iets wat Kamerleden als Gert-Jan Segers onlangs nog afdeden door het WEF te omschrijven als een onbeduidende praatclub die geen politieke invloed zou hebben.

Wat vast staat is, dat de QR-code en de introductie van digitale paspoorten voorlopig niet van de baan zijn. Minister Ernst Kuipers verklaarde onlangs nog bij RTL op de site dat dit jaar nog zeker 29 miljoen zal worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van de Nederlandse Corona App. Daarmee is de afschaffing niet bepaald in zicht.