Koehandel om 2G er door te jassen!? Laat dit kabinet stoppen! Stop dit kabinet

Welk brevet verdient onze regering? ((On)Vermogen)?                                   2-2-2022 

De vraag stellen is hem beantwoorden. Beantwoord de volgende vragen om het zeker te weten!

 1. Belasting: is al jaren in het voordeel van rijken en functioneert slecht.            Goed? Ja/Nee?
 2. Rechtspraak: is al jaren in voordeel van rijken en overheid.                              Goed? Ja/Nee?
 3. Milieu: is al jaren een papieren tijger. Geen plan en veel geld beschikbaar.       Goed? Ja/Nee?
 4. Vermogen: is een onbelaste productiefactor. Met name huur/crypto’s.           Goed? Ja/Nee?
 5. Landbouw: vergt een zorgvuldige aanpak. Nu grof aanpakken                         Goed? Ja/Nee?
 6. Gezondheid: Waar accent op voeding, bewegen, preventie, weerstand           Goed? Ja/Nee?
 7. Ziekenhuizen: al jaren afgebouwd, tekorten. Gebrek aan plannen                   Goed? Ja/Nee?
 8. Onderwijs: grootschalig, bureaucratisch, controlerend oipv stimuleren          Goed? Ja/Nee?
 9. Overheid: bureaucratisch, afwezig, achterover leunend, machtsgericht          Goed? Ja/Nee?
 10. Corona: van een mug-virus een A-olifant gemaakt; land op stelten                Goed? Ja/Nee?
 11. Statistieken: oneerlijke, onjuiste; meer doden/gewonden nav vaccinaties      Goed? Ja/Nee?
 12. Bedrijven: kleine met name creatieve worden om zeep geholpen                 Goed? Ja/Nee?
 13. Big firms: Techs, Logistics, Farma, Media worden in de lucht gehouden       Goed? Ja/Nee?
 14. Europa/WEF: Ministers, ambtenaren gerichte opdracht van WEF                 Goed? Ja/Nee?
 15. Digitale pas: 2G, coronapas naar social credit systeem van happy few       Goed? Ja/Nee?

Bij de beantwoording kom ik tot een 100% bevestiging van mijn eerste conclusie. Dit is niet de regering die werkt aan een eerlijke, innovatieve, gezonde samenleving die het potentieel van ons land tot ontwikkeling brengt. Stop met dit beleid regering. En ga voor nieuwe verkiezingen en democratische niet technocratische uitgangspunten!

Het is nu wachten tot het op genoemde 15 terreinen vreselijk fout gaat, er chaos ontstaat in het land en er hard totalitair moeten worden ingegrepen zoals in de draaiboeken van het WEF al is aangegeven. We liggen nu helemaal op WEF-koers. Politici laat u horen! Kijk ook eens naar Mathias de Smet: Psychologie van de massavorming!