Koers 2030: Burger verliest alle rechten en bezit!

https://www.koers2030.nl/

Nederland verbouwt

De boeren en vissers zitten klem. Welk effect gaat het uitkopen van boeren hebben op de voedselzekerheid? Tweederde van de vissersvloot is voor de sloop aangemeld (78 boten zijn aangemeld, nog 40 over), is er straks nog betaalbare verse vis verkrijgbaar? De boeren en vissers zijn nog maar het begin.

Met ‘De Grote Verbouwing van Nederland’ gaat ons land de komende jaren op de schop. De overheid wil ruimte vrijmaken voor windparken, velden van zonnepanelen, natuurbescherming en natuurherstel en 1 miljoen extra woningen.

Dit is niets minder dan een nieuwe ruilverkaveling, waarvoor landbouwgrond zal moeten worden opgeofferd. De stikstofcrisis was nog maar het begin. Agrarisch land is het enige land dat als ‘vrij’ wordt beschouwd, dus is de landonteigening op boeren gericht.
Voor de rest van ons verloopt ‘you’ll own nothing’ via regeldruk, belastingdruk, inflatie, energiekosten.

Deze website informeert u over de ingrijpende gevolgen van de kabinetsplannen voor uw inkomen, eigendom en onderneming. Wat krijgen de boeren en vissers allemaal op zich af? Is de boer wel de vijand van de natuur, of juist de eerste die ervoor zorgt? Wat hebben natura gebieden met ruilverkaveling te maken?

Deze vragen en meer worden beantwoord in het rapport:
‘Nederlandse boeren en vissers: Ondermijning van eigendomsrecht en de voedselvoorziening’

Voedselzekerheid Kunnen we straks nog zeker zijn van vers voedsel van eigen bodem?

Eigendomsrechten Land en woning zullen in toenemende mate niet meer van u zijn.

Ondernemersvrijheid Ondernemerschap bezwijkt onder lasten van belastingen en regelgeving.