Logica brengt je van A naar B, Fantasie brengt je overal (A. Einstein)

Met de corona pandemie is aangetoond dat je met een tsunami aan cijfers en beelden angst opbouwt en voedt. Waarom geen liefde? Niets gezondheid maar massa controle. Omdat het een landelijk, nee internationaal fenomeen is, was dit voor velen het bewijs dat er echt wel iets aan de hand was. En geen blik op feiten uit de wetenschap en mensen, die verder kijken en vragen stellen:  

 • Waarom kiezen voor angst ipv liefde?
 • Waarom is corona op de WHO-lijst ernstige ziekten gezet?
 • Waarom is er een test-corona uitbraak gespeeld voor de uitbraak?
 • Hoe komt het dat het coronavirus al in de VS werd onderzocht voor corona uitbrak?
 • Wat staat er gedetailleerd in het internationale WEF draaiboek?
 • Welke Nederlandse ministers zitten in de World Economic Forum? Beide alle!
 • Welke agenda’s krijgen ze uit het draaiboek mee als huiswerk?
 • Waarom geen cijfers over dodelijke slachtoffers van de vaccins?
 • Waarom geen cijfers over ziekten agv de vaccins?
 • Waarom geen aandacht aan goede gezondheid, beweging, mentale weerbaarheid
 • Hoe kan er plots zoveel geld beschikbaar zijn om de mammoettanker van landen te sturen?
 • Hoe kan dit goed gaan of is ‘op de klippen’ de bedoeling?
 • Waarom kijken, onderzoeken we niet zelf verder?

Deugen de meeste mensen? 

Het is prachtig dat er in de WHO de world sustainable goals zijn opgesteld: Een woonplek, voedsel, drinken, werk, onderwijs, schoon milieu, energie, veiligheid voor iedere aardbewoner. Prachtige doelen waar iedereen mee eens kan zijn. Maar hoe zit het met de verdeling en het spel dat hiervoor gespeeld wordt en wie beheert de spelregels? De WEF, WHO, foundations van Gates, Soros hebben de macht en  via hun draaiboeken wordt de massa’s bespeeld via regeringen, NGO’s en internationale netwerken. Gates laat in een Ted talk zijn Eugenetica visie al horen. Hij is de grootste grondbezitter in de VS. Gates bezit veel aandelen in farmaciebedrijven die vaccins tegen bv corona maakt. De ideeën van de WEF werden al honderd jaren geleden besproken, uitgewerkt en als waarschuwing in bekende werken als 1984, Animal Farm, Brave New World gepubliceerd en in de werken van  Hannah Arendt. Ook de bestseller van Mattias de Smet ‘Totalirisme’ beschrijft en waarschuwt voor de massavorming, die zich nu voltrekt. Maar ook de oplossingsrichting!

Mattias de Smet bespreekt ook complotten en maakt duidelijk dat de WEF alle plannen en agenda’s op internet heeft gezet en daarmee openlijk aankondigt waar men mee bezig is. Geen complot dus. De overheden van alle landen krijgen jaartaken mee naar huis en gaan geleidelijk verder met de invoering van het grote plan. Volgens Claus Schwab bezit je in 2030 niets meer en krijgt ieder een basisinkomen. Hiervoor moet eerst een echte crisis worden doorgemaakt, want dit gaat niet vrijwillig. En je ziet aan alle kanten lopen regeringen en landen en mensen vast en die ene coronacrisis wordt nu een multicrisis:

Oorlog Oekraïne; Boerenprotest; Tekort aan personeel; Luchtvaart in de knel (toeval?); ziekenhuizen te kort aan personeel; AVG/desinformatie en tegelijk lekken van onze data in ziekenhuizen, overheden; milieu-problemen; energie-problemen; problemen in zingeving bij jeugd en ouderen; Overheidsbegroting uit balans; Begrotingstekort; Inflatie; geldontwaarding; overname van Nederlandse bank ABNAMRO) dreigt. Scholen, justitie kunnen het werk niet aan. Kleine bedrijven en kunstenaars gaan failliet. Laat de multi-crsissen zo groot worden dat niemand er meer een eind aan ziet komen en hard ingrijpen nog een oplossing zou kunnen bieden. Dreiging van een nieuwe corona pandemie wordt gevoed. Het coronapaspoort gaat niet door, maar nu via een Europese wet over de andere kant van reizen. In dit Europese paspoort komen dan je gezondheidsinformatie, je financiën, je CO2 tegoed, je bezit bijeen en via 5G worden we via camerá’s drones, netwerken en grafeenoxide (zit in vaccins en maakt je traceerbaar) gevolgd. In China, het braafste jongetje in de klas, werkt dit al prima en worden mensen zonder rechten en wetten geweigerd, gestuurd, heropgevoed, ‘behandeld’.

De surveillance natie naar Chinees model wordt in Nederland, Europa, VS opgebouwd. Stukje bij beetje wordt vanuit de helicoper view van het WEF het Social Credit System ingevoerd. Een aanscherping van censuur dat wil zeggen een wet tegen desinformatie. De Digital Service Act. Met als doel Fighting desinformation. En na een WEF sessie komen Ollogren en andere ministers en media naar huis en laten precies letterlijk de teksten van het WEF horen. Door de WEF worden wij geregeerd. Daar ligt ons partijprogramma. Daarom hoeft Rutten ook niets te bedenken maar handig en op een duivelse manier te manoeuvreren. Gewone mensen, kleine ondernemingen, kunst en cultuur zijn gevaarlijk en worden daarom heel slim uitgeschakeld, tijdelijk aan het infuus gezet, krijgen bull-shit banen in de corona industrie, in de surveillance.

Young global Leaders komen bij het WEF in een klasje. En vele high potentials komen later op sleutelposities zoals: Rutten, Kaag, Hoekstra, Macron, Poetin, Merkel enz enz. Deze leiders heb je nodig om de filosofie, het spel en elkaar te leren kennen. Geprogrammeerd en in praktijk brengen!

Er is maar 1 verhaal. Het verhaal van cijfers en statistieken. Dit gaat over de aantallen, de kwantiteiten, maar niet over kwaliteiten. Het is daarom ook wonderlijk dat Dierenartsen in het OMT terecht zijn gekomen en vanuit hun praktijk de mensen mogen adviseren. De dieren hadden geen inspraak tijdens hun proeven en testen van nieuwe vaccins, die in de toekomst gebruikt zouden kunnen worden op mensen. Maar daarvoor moet je de massa en de media beheersen en manipuleren. De kritische geluiden zullen nu met nieuwe wetgeving gevolgd en bestreden worden.

Geleidelijk worden de wetten aangepast. De 2e en 1e kamer is in flinterdunne procedures gewikkeld zodat de vragen die worden gesteld en de 4000 moties met luchtwoorden worden beantwoord en niet worden gevolgd door wijzigingen en acties. P. Omtzigt heeft met de toezichtaffaire dit duidelijk gemaakt. En ook andere politici lieten zien dat Rutten voorop met de leugen regeert.

Het toezicht is hiermee onvoldoende. Nieuwe wetten worden aangenomen en hebben vergaande gevolgen. Zoals de NCTV die alle Nederlanders via internet mag volgen. De NCTV die ook gebouwen mag opsporen die ingezet kunnen gaan worden voor asielzoekers. Eerst bij gemeenten. En als ze daarna bij de honderd duizenden Nederlanders zoeken die ruim wonen? Nu onvoorstelbaar, maar op een dag is het er! Via het LIEC en het RIEC werken politie, justitie, bedrijven samen om ‘terrorisme’ op te sporen en tegen te gaan. De definitie van terrorisme is net zoiets als corona op de A-lijst. Door de definitie wat op te rekken geef je er zelf een betekenis aan. En kun je iedereen die kritisch is verdacht maken, oppakken en heropvoeden. Naar Chinees model!

Er zijn naast politieke bewegingen ook andere netwerken, die de maar niet willen deugen. Wat te denken van de Schijtlijster club Vrijmetselaars. Zijn deze metselaars nu zo vrij? Nou nee. Tijdens een kennismaking internetsessie liet ik horen niet wekelijks op ‘appel’ te kunnen/willen verschijnen. En dat ik het best aardig vond dat je leert een thema van een inleider te bevragen, uit te diepen, maar echt kritisch mag je niet worden. Met deze kanttekeningen werd ik afgewezen door deze club die vol zelf genoegzaamheid de eigen navel bestudeert en streeft naar een beter mens als ze maar binnen de lijntjes kleuren. Daarmee is dit vrijwillig opgelegde censuur. Overigens zijn alle ministers president van Nederland lid van deze club geweest. Op Dries van Agt na! Wat is Dries toch een kanjer!

Er is een alternatieve weg, die door kritische mensen via allerlei media (Blckbx.tv, Cafeweltschmerz, Maurice de Hond, Jorn Luka, De Nieuwe Tijd, diverse kranten wordt verspreid. Mattias de Smet geeft aan dat we ons moeten uitspreken, laten zien dat het anders kan en moet. Albert Einstein zei al: Logica brengt je van A naar B en Fantasie brengt je overal. Oftewel de ‘beperkte wetenschap’ van de kwantitatieve wetenschap in het officiële narratief brengt ons niet veel verder maar houdt ons gevangen op de bekende lijn. Er zijn veel wetenschappers uit de kwalitatieve hoek als Tessla, Messing en vele andere die de echte ruimte en dimensies laten zien die buiten de punten op de lijn vallen! Uiteindelijk opent de fantasie andere mogelijkheden, werelden en dimensies! Ga vragen stellen, onderzoek en kleur buiten de lijnen!