Onverklaarbare oversterfte: Politiek op stoel arts!?

Er lijkt een campagne losgebarsten om de oversterfte te camoufleren. Het wordt tijd dat er recht gedaan wordt aan de opdracht van de TK (“motie Omtzigt”) om de oorzaak van de oversterfte te onderzoeken. Het startschot is gegeven met het publiceren van het rapport van Cochrane, waar een meta-studie is gedaan. Bij een meta-studie worden verschillende publicaties en onderzoeken met elkaar vergeleken en daaruit een conclusie getrokken. Het is geen verrassing dat de invloed van vaccinatie in dit rapport zeer gunstig uit de bus komt: er zijn namelijk geen studies meegenomen waaruit zou blijken dat vaccineren verantwoordelijk zou zijn voor de oversterfte die we nu zien. Maar die zijn er wel degelijk, dus er lijkt hier sprake van een bias bij het selecteren van de artikelen.

Het rapport is inmiddels door Ronald Meester c.s. geanalyseerd en een vernietigend oordeel over de conclusies van het rapport is gepubliceerd. De analyse is te vinden op zowel LinkedIn als op VirusVaria.

Dinsdag verscheen er een rapport van het CBS met een voorlopige analyse van de doodsoorzaken van het jaar 2022. Veelzeggend is de kop van het persbericht:

Oversterfte gecamoufleerd - 62857

Dat er voor het derde jaar in rij sprake was van een forse oversterfte kwam in het persbericht pas op het eind nog even aan de orde. Besef dat in Nederland tussen 2016 en 2019 de sterftecijfers rondom de 150.000 schommelden en in 2020, 2021 en 2022 de cijfers rond de 170.000 schommelden. Een aanhoudende forse oversterfte, die al lang herkenbaar is, maar niet belangrijk genoeg is als kop bij dit persbericht van het CBS.

De Volkskrant

Op 25 april 2023 verscheen een artikel in de Volkskrant met de titel Oversterfte blijft een mysterie: zesduizend doden niet te verklaren door corona en griep op basis van dit rapport. Prominent wordt dan deze grafiek getoond:

Oversterfte gecamoufleerd - Volkskrant

Hier wordt de sterfte aan COVID-19 vergeleken met de sterfte aan 5 andere oorzaken. Het plaatje moet suggereren dat we eigenlijk alleen maar COVID-19 zien, de andere oorzaken kabbelen er een beetje omheen. Maar we weten inmiddels dat het CBS een aanzienlijk deel van de overlijdens waar corona een rol speelde, telt als corona. Deze “met corona” wordt dus feitelijk in mindering gebracht bij de 5 gekleurde lijntjes in deze grafiek. Het op deze manier weergeven, werkt daardoor als camouflage voor oversterfte. Corona “snoept overlijdens weg” uit alle andere doodsoorzaken.

En wat ook nauwelijks opvalt, is het uitblijven van de seizoensgolven die we in 2019 en 2020 bij “ziekten van ademhalingsorganen” nog wel zagen. Omdat er geen baseline wordt getoond, valt dit in de grafiek niet op. Ook ontbreekt een bandbreedte.

Ondersterfte door corona

Een grafiek die we al eerder hebben getoond (De complete oversterfte analyse), laat dit effect goed zien:

Oversterfte gecamoufleerd - 62821

De onderste lijn is dezelfde als in de grafiek van de Volkskrant. De blauwe lijn is de optelsom van de 5 andere lijnen. Het totaal zou dus, als er geen oversterfte is, op 100% uit moeten komen. En als corona het overlijden aan andere oorzaken niet zou beïnvloeden, dan zou oversterfte volledig voor rekening van corona komen. Maar dat is dus niet wat we zien!

Als we kijken naar de periode van oktober 2020 tot juni 2021, dan zien we dat er in de tweede golf 21.068 mensen volgens het CBS aan corona zijn overleden. In diezelfde periode overleden er 10.337 minder inwoners aan overige oorzaken. Je kunt dus zeggen dat gemiddeld genomen de helft van de corona overlijdens in diezelfde periode anders waarschijnlijk aan een andere oorzaak zou zijn overleden.

En als je nauwkeuriger kijkt, dan zie je dat deze verhouding in het tweede deel van de golf nog schever ligt. Daar is zelfs 75% van de corona overlijdens de vervanging van het overlijden aan een andere oorzaak. En in maart is de vermindering zelfs groter dan sterfte “corona”. Er was daardoor ondersterfte, terwijl CBS nog rond de 400 overlijdens per week aan corona meldde!

Deze constatering is in overeenstemming met de richtlijn die de overheid hiervoor aangeeft:

Oversterfte gecamoufleerd - overheid

…overlijdens waarbij COVID-19 op het doodsoorzakenformulier is vermeld…
wordt COVID-19 aangemerkt als doodsoorzaak.

Dus “met COVID-19” wordt geteld als “COVID-19”. We zullen daarvoor dus achteraf moeten corrigeren om het juiste aantal overlijdens aan corona te weten.

Vanaf april 2021 keert het beeld volledig om. De relatie tussen corona en oversterfte verdwijnt en maakt plaats voor een constant verhoogde sterfte van rond de 8%. Deze weergave van de cijfers door de Volkskrant camoufleert dus de oversterfte volledig.

Ook in cijfers gaat het er heel anders uitzien. In 2022 was er een oversterfte van 13.704 en volgens het CBS waren er 8.153 overlijdens aan corona. Maar daar zal tenminste de helft “met corona” afgehaald moeten worden. De onverklaarde oversterfte komt daarmee uit boven de 10.000.

Mysterie

Oversterfte is voor de Volkskrant een mysterie. Er is een oversterfte van 6000 (volgens de Volkskrant) maar er is geen oversterfte zegt Keulemans zelf. Een contradictio in terminis. We komen weer op hetzelfde dispuut uit dat ik vorig jaar al met hem had. Dat er in een enkele week geen significante oversterfte is, betekent niet dat je deze dan op nul mag zetten, waardoor de optelsom over langere tijd nul is. Deze voorbeeld grafiek illustreert dat:

Oversterfte gecamoufleerd - Bandbreedte

In de 1e week van augustus 2022 is er geen oversterfte volgens de definitie van het CBS. Maar vanaf week 2 zien we de totale oversterfte stijgen en treedt deze onmiddellijk buiten de bandbreedte. Maar als je dat niet wilt zien, dan hebben we inderdaad te maken met een mysterie: “6000 oversterfte zonder oversterfte is een mysterie”.

Voor een uitleg van bandbreedtes lees ons artikel: Oversterfte breekt alle records

Conclusies

Er wordt nog volop ingezet op het ontkennen van de waarschijnlijke relatie tussen vaccinatie en oversterfte. Van een wonder van de wetenschap met 95% bescherming, inmiddels overgegaan naar het afschuiven van de oorzaak van oversterfte naar uitgestelde zorg en corona zelf. Cochrane en De Volkskrant hebben getracht hieraan een steentje bij te dragen, maar het lijkt niet meer dan een camouflage van de werkelijkheid.