The Great Reset uitgelegd!

Markus Winkler: Samenvatting: dit artikel bespreekt the great reset agenda vanuit verschillende invalshoeken en biedt uitleg op basis van feiten. Helaas, the Great Reset is geen onzin. We zitten er midden in. De financieel-economische sancties die het Westen heeft doorgevoerd op 26 februari 2022 om het Russische regime financieel-economisch te straffen, kan een Great Reset van het monetaire systeem versnellen en de geboorte van een Bretton Woods III orde inhouden.

De Great Reset visie van Klaus Schwab

The Great Reset uitleg
Dr. Klaus Schwab

De voorzitter van het World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, heeft de rode lijntjes netjes uitgezet voor zijn Great Reset Visie. Ze staan beschreven in zijn bekendste boeken: The Great Reset (2020) & The Fourth Industrial Revolution (2016). The Great Reset is geen complottheorie. Het is een politieke agenda voor de hervorming van de wereldwijde sociaaleconomische en financiële orde. De uitvoering van deze agenda wordt gecoördineerd door de WEF (World Economic Forum), het IMF (Internationaal Monetary Fund) en de betrokken wereldleiders.

De Nederlandse regering en het koningshuis is betrokken bij de uitvoering van deze agenda. Recent gepubliceerde Tweede Kamer stukken tonen aan dat de Nederlandse regering juridisch bindende afspraken met het WEF heeft gemaakt. Deze hervormingsagenda wordt verder gesteund door een financieel-economische eliteclub van de belangrijkste bedrijfsleiders die jaarlijks in het Zwitserse Davos exclusief vergaderen.

Deze supranationale staatskapitalistische WEF-agenda zal de economische en financiële orde wereldwijd volledig veranderen door de implementatie van de onder meer de 2030 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Met behulp van een Great Narrative hoopt men verder steun en enthousiasme te vinden bij het gepeupel voor de plannen van Claus Schwab en zijn belangenclub.

De Great Reset zal ook over een monetair component beschikken: de inzet van digitaal centralebankgeld (CBDC´s) voor het opnieuw doorstarten van het huidige bankroete fiat-schuldensysteem. Het is breed genomen een collectivistische agenda die uiteindelijk de individuele vrijheid, financiële zelfstandigheid en persoonlijke gezondheid van alle burgers overboord gooit. De burgerij zal dan ook verdwijnen: you will own nothing and be happy.

We raden elke lezer dan ook aan om deze pagina te bewaren in de leeslijst aangezien er vele leerzame documentaires en videogesprekken zijn toegevoegd van verschillende onafhankelijke journalisten en economen. Ze bieden verschillende perspectieven over deze agenda en de gevolgen van de Great Reset voor jou als burger en individu. De schellen zullen van je ogen vallen. Dit onderwerp verdient alle aandacht, het gaat om de toekomst van onze volgende generatie, de strijd tussen collectivisme versus individualisme, centralisatie versus decentralisatie.

Het startpunt, de pandemie biedt een unieke kans…..

De lange termijn gevolgen van het wereldwijde lockdown-beleid voor het bestrijden van de 2020-22 pandemie, biedt een unieke kans voor wereld- en bedrijfsleiders om de 2030 doelstellingen te halen van de VN. De collectivistische technocratische top-down agenda en benadering voor het verwezenlijken van deze doelen, leidt volgens vele analisten tot een collectivistische nachtmerrie.

Dit scenario houdt vooral een bedreiging in voor de individuele welvaart en financiële vrijheid van de burgers. De meeste banen zullen verdwijnen; mensen zullen hun eigendom verliezen en volledig afhankelijk worden van de overheid en de centrale bank. Door de verdere introductie van kunstmatige intelligentie (AI), digitaal centralebankengeld, zoals de digitale euro, zal de financiële en sociale repressie toenemen. Centrale banken met overheden zullen ongelimiteerd monetair en fiscaal beleid kunnen uitvoeren op basis van kunstmatige intelligentie en gedragseconomische principes. Het onderscheid tussen digitaal, gen-technologisch en biologisch zal verder ook steeds meer vervagen binnen in een nieuwe trans-humanistische toekomst. De benodigde patenten voor de benodigde technologieën, die de bedrijfsbelangen van betrokken multinationals beschermen, zijn al ingediend. De wereld zal vanuit een collectivistische invalshoek dan ook staats-kapitalistisch bestuurd worden door een technocratische oligarchie.

de grote reset

Tegen deze collectivistische agenda waarbij macht steeds meer wordt gecentraliseerd ten nadele van de individuele burger biedt Bitcoin hoop. Bitcoin is een reddingsboot om te ontspannen uit de mogelijke verwerkelijking van een aankomend totalitair neo-feodaal financieel surveillance systeem. Bovendien zijn er betere, menselijkere alternatieven om een Great Reset te verwezenlijken. Dit wordt onder meer onderkend door vooraanstaande investeerders en macro-analisten waaronder Jeff Booth. Zijn bekende boek, The Price of Tomorrow, over onder meer het inflatie en deflatie debat, is een must read voor het begrijpen van de mentale spagaat waarin het systeem nu verkeerd. Een grote hervorming op basis van dezelfde onderliggende monetair-economische principes zal leiden tot financiële slavernij. Bitcoin als deflatoir decentraal monetair systeem voorziet in de benodigde monetaire principes om vermogen en welvaart juist weer op te bouwen. Dit op basis van nieuwe aankomende technologieën (vierde industriële revolutie) die in tandem met bitcoin juist kunnen zorgen voor de financiële emancipatie van de mensheid. Dit zal een positieve bottom up great reset inhouden en geen negatieve top down great reset. Hieronder kun je Jeff Booth aan het woord zien over de speltheorie van bitcoin in het kader van een great reset van een bankroet systeem dat gedoemd is om te knappen.

De strijd is al een tijdje gaande. Begin 2022 duidelijk zichtbaar in Canada. Justin Trudeau, een leerling van Claus Schwab, had de Canadese truckers van de Freedom Convoy als staatsgevaarlijke vijanden bestempeld. Met behulp van een noodwet werden de bankrekeningen van de demonstranten en aanhangers geblokkeerd. Bitcoin diende hier als freedom money. Voor meer info: Trudeau maakt een dictatuur van Canada. Met noodwetten en decreten worden individuele rechten opgeofferd, vrijheden beperkt en ongewenste stemmen gecensureerd. The Great Reset en Narrative is de meest gevaarlijke ontwikkeling in de menselijke geschiedenis sinds de opkomst van het fascisme en communisme als collectivistische ideologieën voor het inrichten van de wereld. Zeker, ook in Nederland zijn we al aardig op weg naar de verwezenlijking van een technocratische staatskapitalistische dystopie zonder echte vrijheid. We vertoeven in een waarachtige fiat-matrix die met behulp van een Great Reset zal worden gereboot met een digitale metaverse:

Tip: je kunt heel eenvoudig starten met bitcoin bij Litebit of Bitvavo in Nederland. Maak deel uit van de bottom up bitcoin resetExit Fiat, Become Your Own Bank. Financiële vrijheid met onvervreemdbaar digitaal eigendom is de basis voor daadwerkelijke autonomie en burgerrechten. Canada leverde het bewijs, want vreedzame demonstranten werden zonder pardon financieel uitgeschakeld en als staatsgevaarlijke extremisten opgepakt. Lees hier meer: Canadese Truckers Freedom Convoy wordt ontmanteld.

Na deze uitgebreide inleiding, laten we eens de Great Reset in het kader van agenda 2030 bespreken.

Introductie tot de Great Reset

De belangrijkste globale organisaties en instellingen spreken steeds meer over een aankomende Great Reset en een nieuwe Bretton Woods overeenkomst voor het hervormen van de wereldeconomie. Een virus, zo schijnt het te zijn, heeft immers de globale economie in een depressie gestort.

world economic forum

Vooral het World Economic Forum (WEF) heeft dit onderwerp expliciet op haar 2021 agenda gezet. Het WEF schrijft verschillende artikels over wat de nieuwe globale Great Reset behelst en hoe de nieuwe wereldorde er uit zou kunnen zien. De Global Goals for Sustainable Development voor 2030 maken hier deel vanuit. Op verschillende Davos conferenties komen de wereld- en bedrijfsleiders bij elkaar om dit onderwerp uit te diepen en uit te werken voor hun respectieve landen.

Waar gaat The Great Reset over?

the great reset

Volgens Klaus Schwab heeft een virusuitbraak (een pandemie) aangetoond dat de oude structureren op basis waarvan de huidige wereldeconomie werkt, niet meer afdoende is voor het herbouwen van een post-corona wereld. The Great Lock Down heeft gezorgd voor een enorme globale economische recessie. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de wereld niet zo’n zware crisis gehad. Vandaar dat er veel wordt gesproken over een nieuwe Bretton Woods vergadering en met een nieuwe overeenkomst voor het opnieuw hervormen van de economische orde. De voortdurende pandemie is voor de wereldleiders een unieke historische kans om een Great Reset te verwezenlijken.

Een historische, maar een tijdelijke kans (window of opportunity) aangezien er (nog) een wereldwijde situatie van massavorming (Mass Formation Psychosis) heerst. Hierdoor kunnen ingrijpende veranderingen in de samenleving makkelijk worden geaccepteerd en doorgevoerd. Zo heeft de WEF al in 2018 een digitaal reispaspoort “Known Digital Traveller Identity”(KDTI) ontwikkeld dat nu kan worden uitgebreid met onder meer vaccinatiebewijzen (lees WEF-rapport over KDTI). Dit digitaal paspoort (Green Pass) kan nu zonder veel weerstand onder meer in Nederland met behulp van de regering worden uitgerold. Verschillende agenda 2030 plannen, kunnen nu worden uitgevoerd om de wereld te hervormen. Build Back Better is een bekende slogan die ook vaak in deze context wordt gebruikt.

Hoofdcomponenten van de Great Reset

De Great Reset volgens Klaus Schwab bestaat onder meer uit de volgende hoofdcomponenten:

WEF 2030 goals great reset
  • Het eerste component gaat om de implementatie van een systeem van stakeholder capitalism. Bedrijven moeten niet alleen de belangen van de aandeelhouders behartigen, maar die van alle belanghebbenden die met het bedrijf te maken hebben. Het doel van een bedrijf is om lange termijn waarde te scheppen voor alle belanghebbenden en niet om winsten te maximaliseren voor alleen de aandeelhouders ten koste van andere belanghebbenden. Neo-liberale principes en de vrije-marktwerking moet aan de kant worden geschoven voor een meer rechtvaardige vorm van kapitalisme met meer gelijkwaardige resultaten voor iedereen. Overheden moeten deze nieuwe vorm van economisch denken implementeren door middel van regelgeving, belastingregels (meer vermogensbelasting) en het aanpassen van handelsovereenkomsten. Overheden moeten door regelgeving en belastingwetgeving een belanghebbende bedrijfscultuur en economie stimuleren voor het verkrijgen van gelijkwaardige resultaten voor de samenleving. Sociale contracten zullen hiervoor moeten worden herschreven. Hieronder in de video van de Davos Conferentie van 2021 kun je Edward Felsenthal, Mariana Mazzucato, Klaus Schwab, Alexander De Croo, Angelique Kidjo, Dan Schulman van PayPal aan het woord zien over Stakeholder Capitalism:
  • Het tweede component, gaat om het zorgen voor investeringen in de samenleving voor het verwezenlijken van gedeelde doelen op het gebied van gelijkwaardigheid (equality) en duurzaamheid (sustainability). Er komt een wereldwijde klimaatcrisis (Climate Change) aan en het verwezenlijken van een groene economie (New Green Deal) is van uiterst belang. Hier zal er gestreefd worden naar gelijkwaardigheid in resultaten en een betere sociale gelijkschakeling van de samenleving.
  • Het derde component, voorziet in de gebruikmaking van nieuwe technologieën en de verdere digitalisering van de economie voor het bewerkstelligen van een vierde industriële revolutie. Denk hierbij aan de opmars van kunstmatige intelligentie, data-mining, cloud computing, 3D-printing, robotics, Internet of Things, Augmented Reality enz. Deze technologieën zullen bijdragen aan een nieuwe industriële revolutie en ook de verwezenlijking van een trans-humanistische agenda. Claus Schwab voorziet dat de mens en computertechnologie samensmelten in een nieuwe supermens door onder meer de chipimplementatie in het menselijke brein met behulp van de NeuroLink-technologie. Verder is het mogelijk om met inentingen nano-netwerken in het menselijk lichaam te integreren. Het gaat hier om de bouw van Intercorporal Nano Networks en de verwezenlijking van een trans-humanistische agenda. Wrede dierexperimenten op apen vinden al plaats om dit goed te testen.

Klaus Schwab heeft zelf ook een boek geschreven over zijn eigen visie over de nieuwe sociaaleconomische hervorming van de wereldorde. Het boek werd in 2022 uitgebracht met de titel: COVID-19: The Great Reset. Hieronder kun Klaus Schwab zelf aan het woord zien over zijn boek en de componenten van The Great Reset:

Een Great Reset zonder een hervorming van het monetaire systeem?

the great reset

Wat verder zeer opmerkelijk is van deze Great Reset agenda van het World Economic Forum onder leiding van Klaus Schwab, is dat er niet direct wordt gesproken over een hervorming van het financiële systeem of het bankwezen en de rol van de Federal Reserve. Er wordt niks geschreven over de financiering van deze ‘utopische’ agenda. Er wordt ook niks gezegd over de herstructurering van de schulden of een mogelijke wereldwijde schuldenjubileum. Verder wordt er geen melding gemaakt van de schuldencycli en de laatste grote schuldencyclus waarin de wereld zich nu in bevindt. We hebben te maken met een Big Debt Crisis en een periode die macro-analist Raoul Pal de Unfolding noemt. Het top-down hervormen van het monetaire systeem wordt vaak aangeduid met een Big Reset agenda.

Het gaat bij Klaus Schwab niet om het hervormen van het schuldensysteem, maar vooral om de introductie van nieuwe technologische innovaties en de introductie van een duurzame, milieuvriendelijke en sociaal bewogen bedrijfsvoering in het kader van een belanghebbende economie. Vandaar, het gaat primair om de transitie van het kapitalistisch model voor het MKB naar een nieuw soort coöperatief model. We gaan van een shareholder naar een gelijkwaardige stakeholder economie waarin de resultaten gelijk verdeeld worden over de samenleving door de overheid en de centrale bank. Gaan we van minder neo-liberalisme naar steeds meer staatskapitalisme en socialisme … een technocratische variant van fascisme?

CBDC´s – het sleutelcomponent voor een volwaardige Reset!

Om deze overgang beter mogelijk te maken zou in feite een Central Bank Digital Currency (CBDC), zoals een digitale euro, uitkomst bieden. Inderdaad, het uiteindelijke belangrijkste component dat ontbreekt in de Great Reset agenda van de WEF is digitaal centralebankgeld (CBDC’s) voor het direct financieel kunnen surveilleren, stimuleren, belasten en sturen van de samenleving. Hiermee zou het beleid veel makkelijker kunnen worden uitgevoerd vooral als dit in combinatie met een digitale wallet kan worden gedaan. Een digitale wallet dat natuurlijk gekoppeld is aan een digitaal paspoort.

Daarom hebben de meeste centrale banken, de IMF en ook de BIS de ontwikkeling van deze centraal gestuurde digitale valuta’s al een tijdje op de agenda staan. China is het meest vergevorderd met de implementatie van haar eigen digitale Yuan en betalingsnetwerk. De IMF heeft in het kader van deze snelle ontwikkelingen opgeroepen tot een nieuwe Bretton Woods conferentie.

Door een hervorming van het geldsysteem met CBDC’s onder leiding van het IMF kan ook het wereldwijde schuldenprobleem verder gedeeltelijk worden omzeild en hervormd door onder meer banktegoeden (giraal geld) te laten verdampen tijdens een nieuwe globale bankencrisis. De meeste banken en wellicht ook een deel Too Big too Fail systeembanken zullen niet worden gered, maar bankroet gaan. Tegoeden worden vervangen door digitaal basisgeld (een CBDC) van de centrale bank. De ECB zal een digitale euro gaan uitgeven die het direct of indirect via partnerbanken kan sturen naar de digitale wallet van een gebruiker.

De CBDC’s kunnen verder gebruikt worden in het Special Drawing Right mechanisme van het IMF. Ze kunnen in een een digitaal SDR-mandje terecht komen die wordt gebalanceerd door het IMF. De vraag is echter of er internationaal overeenstemming kan worden bereikt over een Bretton Woods 2.0 systeem met de SDR als een synthetische wereldreservevaluta.

Wellicht is dat een reden waarom de uiterst slechte staat van het bankwezen niet ter sprake komt in The Great Reset plannen van het World Economic Forum. Een aanleiding waarom Bitcoin een belangrijke rol heeft te vervullen in dit scenario als een waarborging voor de eigen financiële onafhankelijkheid en zekerheid. Bitcoin is de tegenpool van centraal gestuurd digitaal basisgeld, het is uiteindelijk digitaal decentraal basisgeld. Zelfs de beroemde Britse historicus Naill Ferguson geeft aan dat Bitcoin een sleutelrol moet gaan spelen in de monetaire revolutie waar we nu in verzeild geraakt. De Verenigde Staten moet Bitcoin integreren als een tegenwicht tegen het digitale Chinese centrale bankgeld (DCEP).

Zijn er al landen die al grote vorderingen hebben gemaakt met de great reset agenda?

China is een rolmodel en is zeer vergevorderd met de implementatie van een sociaalkredietsysteem en een CBDC. De Oekraïne is ook vergevorderd met de ontwikkeling van soortgelijk systeem en app (Diia) waarbij de toegang tot het financiële systeem en een basisinkomen onder meer gekoppeld is aan de vaccinatiestatus van de gebruiker. Het is geen complottheorie, het staat gewoon op de website van het ministerie van digitale transformatie.

In het licht van deze observatie over de Oekraïne is het interessant de volgende interview met met de Amerikaanse onderzoeksjournalist Lara Logan te bekijken over de huidige oorlog die daar op 24.02.2022 is uitgebroken:

 

Oorlog, the Great Reset, DCEP en Bretton Woods III

De oorlog in de Oekraïne met de verdere gevolgen van de toegepaste sancties, kunnen een Great Reset van het monetaire systeem verder versnellen. De zware sancties die het Westen Rusland heeft opgelegd zijn zeer slecht voor de huidige fragiele wereldorde. Vooral het bevriezen van de Dollar Reserves van de Centrale Bank van Rusland op 26 februari 2022 zullen onvoorziene gevolgen hebben voor de dollar als de wereld reservemunt en het einde kunnen betekenen voor het PetroDollar systeem.. China, Rusland, Iran, Saoedi-Arabië en wellicht India zouden kunnen overschakelen naar mogelijk de Chinese DCEP afgedekt door grondstoffen waaronder goud en olie. We zijn wellicht al getuige geweest van een Bretton Woods III moment voor de wereld, zonder dat we het in de gaten hebben. Dit zou het eurodollar systeem enorm verzwakken en onder meer een scenario van hyperinflatie kunnen inhouden voor het Westen. We zullen de ontwikkelingen hier bijhouden.

Nederland en The Great Reset

De Nederlandse regering werkt samen met de WEF in het in goede banen leiden van The Great Reset waarbinnen Nederland als handelsland een voorname rol zal mogen blijven spelen. Kamerleden Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen zijn flink in deze materie gedoken. Nader antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over het karakter van, en de relaties van kabinetsleden met, het World Economic Forum naar aanleiding van antwoorden op eerdere vragen zijn geleverd geworden. De officiële overheidsdocumenten met de correspondentie van de regering met het WEF tonen aan dat er juridisch bindende afspraken zijn gemaakt met het WEF. De vraag is in hoeverre de verantwoordelijk bewindslieden ambtsmisdrijven en wellichts landsverraad hebben gepleegd. Volgens nieuwe uitgelekte overheidsdocumenten van de Provincie Zeeland, is De Staat der Nederlanden een NGO die gekoppeld is aan het WEF.

Hoe het ook zij, vele Nederlandse bewindslieden zijn lid van de WEF en werken mee aan de verwezenlijking van hun supra-nationalistische agenda.

Sigrid Kaag van D66 is onder meer een lid van het WEF en helpt met de uitvoering van de Great Reset agenda. Hieronder kun je haar zelf aan het woord zien:

Hieronder in de video opname van een recente Tweede Kamer zitting kun je Gideon van Meijeren horen debatteren met zijn vraagstelling: “zijn de connecties van het partijkartel met de WEF van Klaus Schwab te betitelen als landverraad?

Kritiek op de WEF Great Reset agenda

Er zijn genoeg kritische commentaren over de Great Reset plannen van het World Economic Forum op het internet verschenen. In feite werd een “pandemie” in gang gezet of misbruikt om het mondiale financiële en economische systeem te hervormen en verder te centraliseren supranationale instituties waarbij uiteindelijk de macht en rijkdom van de superrijken op deze aarde gewoon beter beschermd, behouden en verder vergroot worden. De globale prikdwang en het feit dat iedereen meerdere malen geprikt zou moeten worden met een experimenteel nieuw goedje dat lekt en niet werkt, is een duidelijke waarschuwing voor iedereen die zijn vrijheid (op het gebied van gezondheid en financiën) lief heeft. Voor meer informatieDissident One over de Great Reset. Hier volgt nu een lijst met verschillende videocommentaren over de Great Reset.

Awaken with JP over de Great Reset en Klaus Schwab

Is Klaus Schwab gevaarlijk voor onze vrijheid en democratie? Bekijk hieronder een videocommentaar van Awaken with JP over de plannen van de WEF voor de mensheid.

Flavio Pasquino in gesprek met Bob de Wit over de Great Reset

Een van de meest recente video’s is gemaakt door Flavio Pasquino. Hij gaat in gesprek met Professor Bob de Wit (hoogleraar Strategisch leiderschap). Bob De Wit heeft de afgelopen jaren het geopolitiek schaakbord bestudeerd. Dat resulteerde in het nieuwe boek ‘Society 4.0’ wat een manifest is van ‘zorg’ maar ook ‘hoop’. Volgens De Wit is de Great Reset onontkoombaar en volkomen cyclisch omdat we aan het einde zitten van het industriële tijdperk dat simpelweg op is. ‘Echter, de koers die het World Economic Forum heeft ingezet is een weg van ondemocratisch bestuur, zonder feedback mechanismes en een systeem zonder rem leidt tot een dictatuur’, aldus De Wit. Hieronder kun je hem aan het woord zien:

“MONOPOLY: EEN TOTAALPLAATJE VAN THE GREAT RESET”

Minder dan een handje vol megacorporaties domineert vandaag de dag ons leven in ieder aspect. Van het ontbijt dat s’ ochtends op tafel staat, tot aan het matras waar we s’ nachts op slapen, en alles dat we daar tussenin doen, gebruiken of consumeren draagt bij aan de macht van deze corporaties. In deze video laat Tim Gielen je aan de hand van eenvoudig verifieerbare feiten zien hoe deze corporaties, of beter gezegd; hun grootste aandeelhouders, de hoofdrolspelers zijn in het theaterstuk waar we op dit moment getuige van zijn, en de drijvende kracht achter “The Great Reset” van het World Economic Forum.

Mitchel over The Great Reset boek

De Nederlandse ondernemer Mitchel heeft het Great Reset boek van Klaus Schwab gelezen. Hij geeft hier onder in zijn populaire video zijn samenvatting van het boek. Het boek is in samenwerking met de machtigste mensen ter wereld geschreven. Er wordt precies uitgelegd wat we kunnen verwachten in de toekomst: slavernij van de overlevenden.

Arno Wellens over The Great Reset

Hieronder kun je Arno Wellens in gesprek zien met GK Boris over o.a. de Corona-app, ‘Build Back Better’ en ‘The Great Reset. Een ongekozen elite misbruikt een griepje dat voor gezond levende mensen voor 99% ongevaarlijk is om digitale terreursamenleving in te voeren.

The Great Reset volgens Luke Gromen en Preston Pysh

Bekende macro-analist Luke Gromen kun je hieronder in gesprek zien met Preston Pysh van de populaire we study billionaires podcast.

George Gammon over de economische haalbaarheid van de WEF

George Gammon kijkt in zijn videoanalyse meer naar de intenties en de economische implicaties van een beleid op basis van een sociale gelijkheid (gelijkschakeling). Een bedrijf- en overheidspolitiek op basis van resultaten (equility of outcome) in plaats van gelijkheid op basis van kansen (equility of opportunities) zal alleen de grote zombiebanken en -bedrijven in stand houden en in feite geen hervorming of reset inhouden. In de praktijk zal het gaan om meer stagflatie, leugens, belastingen en minder vrijheden.

Hier is de laatste video van George over de Great Reset en de wereld in 2030:

Corbet Report – Your Guide to the Great Reset

Hieronder is een video analyse en commentaar van de Corbet Report over The Great Reset agenda. De Corbet Report ziet in deze agenda niets meer dan zelfde technocratische globale machtsstructuur die volgens deze reset agenda meer macht naar zich toe zal trekken ten koste van de vrijheid van het individu.

Doctors for Covid Ethics over the Great Reset

Deze onderstaande video is gepresenteerd door de Doctors for Covid Ethics gedurende de COVID-19 Interdisciplinary Symposium dat op 29 juli 2021 plaatsvond. Sessie II van dit symposium heeft als titel The Going Direct Reset met onder meer Catherine Austin Fitts, John Titus, Richard Werner en Mark Skidmore als sprekers. De pandemie moet begrepen worden vanuit een monetair en financieel perspectief. De pandemie is een deel van een Great Reset agenda van een kapot financieel systeem die BlackRock en de Federal Reserve overeind proberen te houden door uiteindelijk meer macht te centraliseren. De pandemie is een monetaire operatie die zal leiden tot een nieuwe gezondheidstirannie en een financiële tirannie die zal leiden tot een nieuwe vorm van slavernij voor de meeste mensen.

Heiko Schöning over de Great Reset

De Duitse arts en onderzoeksjournalist Heiko Schöning heeft een dikke pil geschreven van 500 pagina’s vol met bewijsmateriaal die naar de kern van de zaak gaat. Het boek heet GAME OVER. In dit boek wordt aangetoond dat de pandemie en de huidige Great Reset agenda van de WEF vele jaren van te voren gepland zijn. De wortel van het kwaad kan helemaal worden terug gevolgd naar de Anthrax-01 aanvallen waarbij dezelfde misdadigers en kopstukken van die tijd nog steeds een belangrijke rol spelen in de biofarmaceutische industrie, gerelateerde NGO´s en andere belanghebbende organisaties die nu ook achter de Great Reset staan. Door zijn eerdere onderzoek naar de achtergrond van de Anthrax/01 aanvallen, kon Heiko de uitrol van de huidige plandemie al in 2018 zien aankomen. Voor meer informatie: Game Over.

PhD professor Tuomas Malinen over de Great Reset

PhD (econ.) Tuomas Malinen is de CEO hoofdeconoom van GnS Economics. Hij is werkzaam als adjunct professor in de economie aan de University of Helsinki. Hij is gespecialiseerd in economische groei, economische crisis, centraal bankieren en de business cycle. Hij wordt vaak geraadpleegd door de internationale financiële media. Hij heeft ook met een kritische blik de plannen van de WEF gerevalueerd en komt tot een sombere conclusie dat de WEF-agenda een fascistische agenda is. Hij wijst naar de invloed van de WEF over de politieke leiders door middel van de Young Global Leaders -program, die de democratische besluitvoering in vele Westerse landen volledig ondermijnd. Voor meer informatie: The Great Reset, why should we be worried about the WEF agenda.

Andere videocommentaren over de Great Reset:

The Great Reset Debunked by Douglas Kruger:

Hieronder kun je een goed gesprek zien tussen Mike Maloney en Chris Martenson aan het woord zien over The Great Reset.

Hieronder kun je Robert Jensen aan het woord zien over The Great Reset:

The Great Reset and the Rise of Bitcoin