Vooruitblik op het hoger beroep tegen de Gezondheidsraad

Heel veel vragen rond het proces van corona worden gesteld en besproken.

Wat is de rol van de diverse partijen, die hier een rol in vervullen? RIVM, CTG, Ema, overheden, Farmacie

Bij de Mexicaanse griep werden er na 50 meldingen op wereldschaal de vaccins ingetrokken.

Nu is er sprake van honderden doden en duizenden mensen met ernstige bijverschijnselen in Nederland