Wat is jouw conclusie bij deze feiten?

Volgens het CBS zijn er in de laatste drie maanden van 2021 duizenden coronadoden gevallen. Rond die tijd waren er ruim 23,4 miljoen injecties uitgedeeld. Veel kwetsbaren waren ook geboost.

Het afgelopen jaar waren er in Nederland bijna net zoveel coronadoden als in 2020. In het eerste coronajaar werden echter geen injecties gegeven. Ondanks 23,4 miljoen injecties vielen er volgens het CBS in de laatste drie maanden van het jaar opvallend veel coronadoden: 7.114. Volgens verschillende onafhankelijke statistici hangt de hogere sterfte in de afgelopen twee jaar echter samen met angst, eenzaamheid en bijwerkingen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vorige week cijfers gepubliceerd over het aantal coronadoden tot en met december 2021. Het cijferinstituut heeft sinds het begin van de epidemie 39.500 Nederlandse coronadoden geregistreerd. Daarmee komen de rekenmeesters 89 procent hoger uit dan het RIVM, dat coronadoden rapporteert op basis van positieve testen.

Er waren in 2021 bijna evenveel coronadoden als in 2020

Het statistiekbureau telde het afgelopen jaar ruim twee keer zoveel coronadoden als het RIVM: in 2021 waren er volgens het CBS 19.400 coronadoden. Dat is slechts een fractie minder dan in 2020. De teller stond toen op 20.900 duizend coronadoden. In het eerste ‘coronajaar’ werden echter geen injecties uitgedeeld. Die hebben dan ook weinig effect: uit recente gegevens uit het het Verenigd Koninkrijk bleek dat 81 procent van de Britse coronadoden twee of drie keer was geprikt.

CBS: veel coronadoden aan einde van de epidemie

Het CBS registreerde in de laatste drie maanden van 2021 ruim 7,1 duizend coronadoden. Dat is opmerkelijk, want in het najaar had de rijksoverheid al 23,7 miljoen injecties uitgedeeld en vanaf november startte de boostercampagne. In november en december 2021 waren er volgens het statistiekbureau respectievelijk 3.100 en 3.400 coronadoden. Dit maakt de laatste maanden van 2021 een van de dodelijkste periodes sinds het begin van de epidemie.

De gemiddelde leeftijd van coronadoden is 81 jaar

In de cijfers is ook gekeken naar het aantal coronadoden in 2021 per leeftijdsgroep: 93 procent was ouder dan 65 en bijna 61 procent was ouder dan 80. Dat betekent dat coronadoden gemiddeld 81 jaar oud zijn. Covid-19 is dus een ouderdomsziekte. Deze informatie is niet nieuw: in februari 2020 was dit beeld al bekend bij het ministerie van Volksgezondheid, blijkt uit WOB-documenten, die de kenmerken van coronadoden in China beschrijven in het vroege stadium van de epidemie.

In het Verenigd Koninkrijk had 95,9 procent onderliggend lijden

Nederland telt nu officieel 39,5 coronadoden. Dat is opvallend hoog in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk. Via een wob-verzoek werd begin januari bekend dat bijna 96 procent van de Britse coronadoden in werkelijkheid onderliggend lijden had. Dat de situatie in Nederland vergelijkbaar is, blijkt onder meer uit een daling van de doodsoorzakenstatistieken voor chronische ziekten, waaronder kanker en hart- en vaatziekten.

Statistici: oversterfte door injecties en angst

Nederland had de afgelopen twee jaar te maken met een forse oversterfte. In 2021 werd zelfs de hoogste oversterfte genoteerd sinds de Tweede Wereldoorlog, ondanks de 25 miljoen injecties die werden verstrekt. Verschillende internationale statistici hebben de oversterfte verklaard door onder meer angst, injecties, eenzaamheid en psychisch lijden door lockdowns. De rekenmeesters van het CBS schrijven het grootste deel van de oversterfte echter toe aan de ‘onzichtbare vijand’

Daniël biedt diepe inzichten met behulp Nederlandse en internationale overheidsdata. De bedoeling is om feitelijke informatie en inzichten te publiceren die het publieke debat bevorderen. Als u dit bericht van Daniël leuk vond, dan kunt u het delen met anderen.