Zal die nieuwe Wet Publieke Gezondheidszorg nog gestopt worden?

Zal die nieuwe Wet Publieke Gezondheidszorg nog gestopt worden? - 47252
Samenvatting van het artikel

De kritiek op de nieuwe Wet Publieke Gezondheid zwelt gelukkig aan. Het wordt een lakmoesproef voor de wetgevende kwaliteit van Den Haag. Als deze wet er door komt, dan is daar dus nog maar weinig van over.

Lees volledig artikel: Zal die nieuwe Wet Publieke Gezondheidszorg nog gestopt worden?

Leestijd: 3 minuten

Alleen als we een juist beeld hebben over wat er de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden tijdens de coronacrisis, kunnen we ons voorbereiden op een vergelijkbare situatie in de toekomst. Het is immers niet denkbeeldig dat een soortgelijke epidemie zich over een jaar of vijf opnieuw voordoet. Moeten we dan, zwart-wit gesteld, net als in 2017-2018 met de zware griepepidemie, gewoon doorgaan met ons leven, of zetten we de wereld dan opnieuw op slot net zoals na maart 2020 – en weer zonder degelijke onderbouwing?

Wij hebben in Nederland te weinig zicht op de data. De gegevens zijn er wel degelijk, maar er worden geen pogingen ondernomen om ze te anonimiseren zodat ze bestudeerd kunnen worden. De Klankbordgroep bij het oversterfte-onderzoek van CBS en rivm uitte daar ook zorgen over. Er blijft daardoor onduidelijkheid over patiënten die “met” of “door” corona werden behandeld. Uiteindelijk mondt dit uit in twijfel over de sterftecijfers en vooral: doodsoorzaken. En dit probleem blijft niet beperkt tot corona. De “met-of-door” kwestie heeft ook betrekking op de vaccinaties. Een overlijden na vaccinatie geeft geen oorzaak van het overlijden aan. Wel een mogelijke oorzaak, als je die mogelijkheid tenminste open laat.

Omdat er oplopende sterfte is sinds het begin van de vaccinatiecampagnes, vragen wij al sinds augustus 2021 om een wetenschappelijke en overtuigende studie om te kunnen uitsluiten dat de vaccinaties een rol spelen bij die oplopende sterfte. Het heeft er immers de schijn van dat het helaas wel het geval is, correlaties dringen zich wereldwijd op. De weerstand om doodsoorzaken vrij te geven wordt opgevat als een bevestiging van de verdenking dat er iets mis is geweest met de aanpak van de corona-bestrijding.

Wat maakt de registratie ingewikkeld

Gisteren stond er een interview met Gerard Spong in het AD. Het artikel opent met “Corona bracht topadvocaat Gerard Spong (76) op het randje van de dood.” En even later zegt Spong zelf: “Wat mijn situatie gecompliceerd maakte: ik bleek tegelijkertijd een bacteriële infectie te hebben, stafylokokken. Bovendien bleek ik weinig antistoffen te hebben ontwikkeld, ondanks de vaccins.”

Gelukkig heeft Spong het, na twee dagen aan de beademing, overleefd.

Maar hij is een goede illustratie van de problematiek van de kwaliteit van de data: Was hij echt een Corona-patiënt? Hij vertelt dat hij op de bank lag, geen trek had, en verkeerde antwoorden begon te geven op vragen. Wie het lijstje met corona-symptomen er nog eens op nakijkt, herkent hier niet veel van. Een stafylokokken-infectie met beginnende longontsteking zou de symptomen ook goed kunnen verklaren. Een man op leeftijd met een stafylokokken-infectie, waardoor er een longontsteking wordt veroorzaakt, is immers geen zeldzaamheid.

Was corona dan wel de oorzaak?

Het krantenartikel wekt stellig deze indruk. Een casus als deze geeft aan hoe ingewikkeld het kan zijn om bijvoorbeeld de effectiviteit van een vaccin te bepalen – want Spong was goed gevaccineerd en heeft zich over vaccinatie ook zeer stellig uitgesproken: “Het leven van een aantal mensen wordt opgeofferd aan de vrijheid van bepaalde mensen om een vaccinatie te weigeren.” aldus Spong bij Op1 vorig jaar. Heeft het vaccin hem nu voor de ziekte behoed? Of hem in elk geval van een wisse dood gered omdat het zonder vaccin allemaal nog veel erger zou zijn geweest?

Een andere zienswijze is dat de vaccinaties, die toch al niet erg bij hem aansloegen, zijn immuunsysteem eerder hebben aangetast dan versterkt. “Ik bleek weinig antistoffen te hebben ontwikkeld, ondanks de vaccins”, zegt Spong.

Kun je het immuunsysteem uitputten door het te blijven prikkelen terwijl het weinig antistoffen meer kan aanmaken? Het immuunsysteem is onvoorstelbaar complex, ingenieus en effectief, we weten er nog heel veel niet van. Er zijn medische rapporten van sluimerende chronische aandoeningen die de kop weer opsteken na vaccinatie. Er is vaker gordelroos gesignaleerd (herpes), in Engeland worden vaccinaties tegen polio weer opgestart en dan hebben we ook nog de merkwaardige plotselinge revival of the monkeypox.

Dat rechtvaardigt de vraag: Als Spong niet gevaccineerd was geweest, zou hij dan ook een stafylokokkeninfectie hebben opgelopen? Als het vaccin de kans op andere (ook immuniteitgerelateerde) ziektes vergroot, dan zou dat goed kunnen. Dat raakt rechtstreeks aan het beoordelen van de veiligheid van de vaccins.

De bijwerkingen die we bij de mRNA vaccinaties zien, verschillen met die van de traditionele vaccins. Ook zijn er hypothesen en in vitro studies gedaan van mechanismes die een diffuus beeld van (chronische) bijwerkingen in verband brengen met deze vaccins.

Gelukkig heeft Gerard het overleefd. Maar stel nu dat iemand in een vergelijkbare situatie maar met een minder sterk gestel ons was ontvallen, hoe zou zijn overlijden dan worden geregistreerd? Doodsoorzaak corona, stafylokokken of vaccin?

Een arts zal hier niet “vaccin” invullen op de doodsverklaring. Daarvoor is het beeld van een 76-jarige met een longontsteking na een stafylokokkeninfectie te veelvoorkomend. Zou hij hier “corona” dan wel invullen? De journalist in elk geval wel, kijk maar naar de openingszin waarin stellig wordt beweerd dat corona de oorzaak van zijn opname was. Had Spong een positieve PCR-test? Vermoedelijk wel, heel veel Nederlanders waren positief en de journalist zal “corona” toch ook niet uit zijn duim gezogen hebben. Misschien had Spong net Omikron-21 gehad, wat voor een 76-jarige best een aanslag kan zijn – maar daarover staat niets in het artikel.

Zou op het noodzakelijke B-formulier na overlijden corona worden genoemd? Bij een positieve PCR-test ongetwijfeld (er kunnen meerdere zaken benoemd worden die in verband kunnen worden gebracht met het overlijden). De arts zal het overlijden niet melden bij het RIVM als coronadode maar dit is wel een persoon die binnen 21 dagen na een positieve test is overleden. Zou het RIVM deze persoon toch ook als corona slachtoffer noteren? Het CBS ontvangt in elk geval een formulier waarop corona is genoemd.

Sterven aan ouderdom kan niet meer

Na een aantal gesprekken met huisartsen is ons duidelijk geworden dat de meeste mensen op een dergelijke manier overlijden. Vroeger noemden we dat “van ouderdom” maar tegenwoordig komen we daar niet meer mee weg, want misschien was er wel iets aan te doen… Veel mensen overlijden ook buiten kantooruren. Dat betekent dat er vaak dienstdoende artsen of vervangers formulieren moeten invullen over patiënten die zij voor het eerst zien. Zonder dat er corona-meldingen naar het RIVM of vaccin-overlijdens naar Lareb gaan, krijgt het CBS wel de formulieren. Daardoor ontstaat er discrepantie tussen de cijfers. Dat heeft invloed op de statistieken.

Het CBS telt in sommige periodes zelfs meer dan 3 keer zoveel coronasterfte als het RIVM. Over heel 2021 was het 2,2 keer zoveel. Hoe kunnen we op basis van algemene sterftecijfers, gecombineerd met andere statistieken, een reële inschatting maken van de invloed van de verschillende factoren? Alleen meer openheid van data kan ons misschien meer vertellen en ook of we er goed aan hebben gedaan om ingrijpende maatregelen te nemen.

Morgen komen we terug op de verschillen tussen de data van het CBS en die van het RIVM.
Misschien worden we er toch nog iets wijzer uit.

Ook hier!?

Eergisteren hebben we besproken hoe de voorgenomen maatregelen in Duitsland eruit zien. Zowel qua presentatie als inhoud kan je alleen maar verbijsterd zijn dat een regering zoiets voorstelt. Maar die aanpak hangt zeker samen met het fanatisme van Minister Lauterbach in dat land.

Zo staat er o.a. in die maatregelen die de afzonderlijke “Länder” (provincies/staten) tussen 1 oktober en begin april kunnen invoeren, dat in horeca, theater e.d. dan een plicht gaat gelden om een FFP-mondneusmasker te dragen. (Dat is dus niet het blauwe mondkapje). Men hoeft dat echter niet te doen als men een bewijs heeft  van een negatieve test of  maximaal drie maanden ervoor is ingeënt of Covid-19 heeft gehad.

Maar terecht ben ik erop gewezen dat wat wettelijk op ons af lijkt te komen, tot min of meer vergelijkbare situaties kan leiden als in Duitsland. Want de concept Wet Publieke Gezondheid, die de opvolging moet worden van de tijdelijke maatregelen die steeds voor drie maanden zijn verlengd, belooft weinig goeds.

Ik moet bekennen, dat ik mijn focus niet zo goed op dat onderwerp had gericht, maar mede omdat Trouw afgelopen maandag over de kritiek op die wet van burgemeesters en deskundigen schreef, heb ik me er meer in verdiept. En het is in potentie net zo angstwekkend als wat men in Duitsland aan het voorbereiden is.

Naar een permanente wet

De Eerste Kamer heeft de vijfde verlenging van de tijdelijke wet maatregelen Covid-19 in mei jl. afgekeurd. In mei gaf de regering aan met een definitieve wetgeving te gaan komen.

In juni heeft de regering de concept Wet Publieke Gezondheid ter consultatie vrijgegeven. De Vierde Golf heeft daar eind juni op gereageerd, maar weinigen hebben dat opgemerkt. Er is bij De Nieuwe Wereld één maand geleden al een interessant gesprek over gevoerd, maar ook dat bleef behoorlijk onder de oppervlakte. Doordat Trouw eergisteren er aandacht aan schonk en vooral met de kritiek van de burgemeesters kwam dit onderwerp voor het eerst wat meer in de publieke aandacht.

Deze concept wet moet nog een aantal stations passeren, maar mocht dat wel lukken, dan is het een gedrocht, dat makkelijk tot ongelukken kan leiden, ook zonder dat een Nederlandse variant van Lauterbach het voor het zeggen zou krijgen.

De Raad van State moet nog op kort termijn advies geven. Daarna moet het nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dus er zijn nog mogelijke hobbels, die deze wet moet passeren. Maar of die instanties hun werk goed (gaan) doen, mag je je afvragen.

De bezwaren

De Vierde Golf benoemde in hun reactie de volgende grote problemen:

  • Er heeft geen evaluatie plaatsgevonden van de collectieve maatregelen (waardoor bij de onderbouwing van deze wet staat dat de maatregelen geschikt en effectief zijn gebleken, omdat deze maatregelen eerder van kracht zijn geweest om Covid-19 te bestrijden).
  • Een Coronatoegangsbewijs kan via de wet mogelijk gemaakt worden.
  • In de wet staat dat iedereen buiten ALTIJD een veilige afstand tot elkaar moet houden. De minister kan bepalen hoe groot die afstand is. Dat kan dus nul zijn, maar ook 1,5 meter (of meer). Dit is strijdig met de beginselen van een democratische rechtsstaat.
  • Door deze wet kunnen de collectieve maatregelen procedureel net zo zwak worden ingevoerd als tot dusverre.

Uit Trouw blijkt dat de burgemeesters, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Veiligheidsberaad ook kritiek hebben geuit. Het zou ontbreken aan een fundamentele discussie en onderbouwing van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio’s.

De constatering is dat het een haastklus is geweest zonder overleg met de belanghebbenden, die ervaringen hebben opgedaan in de afgelopen 2,5 jaar.

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR), waarvan ik niet wist dat dat bestond, heeft als groot bezwaar geuit dat er geen evaluaties hebben plaatsgevonden en raadt aan om het wetsvoorstel niet in te dienen.

De lakmoesproef

In de komende week zal de Raad van State met een reactie komen. Het is te verwachten dat die ook heel kritisch zal zijn.

Vervolgens is de vraag wat de regering er dan mee gaat doen. Dient men de wet (vrijwel) ongewijzigd in, of keert men op de schreden terug? En als die wet wordt ingediend hoe wordt er dan in de Kamers gereageerd?  De Tweede Kamer zal wel weer in meerderheid dan voor stemmen, maar bij de Eerste Kamer zal het veel moeilijker gaan.

Inmiddels heeft de meerderheid van de Eerste Kamer in een brief aan het kabinet gemeld dat zij het er niet mee eens zijn dat de maatregelen die vanuit de nieuwe wet worden ingevoerd, ingaan nadat de Tweede Kamer ermee heeft ingestemd. Die Eerste Kamer wil ook de mogelijkheid hebben er wat over te zeggen VOORDAT de maatregelen worden ingevoerd. Als de regering die niet in de wet zet, dan is er een reële kans dat de Eerste Kamer die nieuwe wet niet aanneemt.

Kortom: er komt nog een aantal sleutelmomenten aan rond deze wet. Maar mocht het zo zijn dat in de komende tijd deze wet niet alleen ingediend wordt, maar ook door beide Kamers komt, dan weten we zeker hoeveel schade de afgelopen twee jaar onze rechtsstaat heeft opgelopen door het virus en hoe weinig Den Haag daaraan wil veranderen.

Stikstofmodel voor boerenbedrijf onwetenschappelijk, dus van tafel! Irene vd Marel

De modellen moeten niet gebruikt worden voor het toetsingskader. Het model kan niet gebruikt worden om de huidige maatregelen te nemen. Dit is buiten proportioneel en ontoelaatbaar.

NO kritisch over rekentool stikstof https://www.rd.nl/artikel/984881-tno-…

Zie ook dit artikel over Aerius: https://www.stikstofclaim.nl/updates/…

Irene verwijst naar de volgende Van Kooten en De Bie sketch: https://youtu.be/6L-dJjc9moI

 

Bepaal je plaats!

Medici

Met de zogenaamde pandemie werden niet artsen maar dierenartsen ingezet. Met kennis van testen bij dieren, die bij mensen niet mochten. Met vaccins, die niet geheel waren getest. Artsen kwamen er niet aan te pas. Een flink aantal noodmaatregelen werden ingezet en belemmerde onze vrijheden. Alternatieve middelen werden verboden en artsen buiten spel gezet. Ziekenhuizen en met name de IC’s leken overvol te stromen. Vond de overheid dit erg? Nee het wakkerde de angst lekker aan. Overigens kun je een video op internet vinden van Marc van Ranst die aan zijn collega’s in andere landen (waaronder dierenarts Ab Osterhaus) uitlegt hoe je de bevolking met angst in de greep krijgt.

Vaccins

Corona is al jaren voor de pandemie in de VS ontwikkeld en daar zwaar bewaakt. Op een bepaald moment in China terechtgekomen. Daar is dit virus op de A-lijst terechtgekomen tussen de zware ziektes als Ebola (50% doden van geïnfecteerden. Voor het uitbreken van de pandemie is er een grote generale ‘Strijd tegen een pandemie’ uitgevoerd door vele landen. Om er zeker van te zijn dat ieder land zou weten wat ze te doen zou staan. Bij het uitbreken kwam dit draaiboek in werking. Snel werden er miljarden uitgegeven aan vaccinbedrijven. Die al snel succes melden. Een vaccin dat nog niet alle teststadia had doorlopen. Maar vanwege de hoge nood werd toegelaten. Wat er exact in het vaccin zat, is niet bekend gemaakt. De bijverschijnselen werden niet of nauwelijks bijgehouden. Nu blijkt echter het middel erger dan de kwaal. Vele hartproblemen en problemen op het gebied van vruchtbaarheid, verminderde weerstand en juist de mensen die weer ziek werden van corona! En in een aantal badges vaccin is materiaal verwerkt, wat het volgen en beïnvloeden van mensen mogelijk maakt. Ook op deze wijze krijgt de overheid grip op mensen en groepen mensen. Bedenk dat er een behoorlijke groep mensen zich al heel lang bezig houdt met ‘Eugenetica’ oftewel het kunnen manipuleren van bepaalde groepen mensen. In deze kringen wordt ook wel beleden dat het aantal mensen op de planeet te hoog is. Kijk dan wordt het oppassen!

Zoals bekend wordt er internationaal geijverd voor een paspoort waarop je inenting enz. is af te lezen. Daar zal nog een CO2 footprint bijkomen, je financiële status en jouw gedrag profiel. Om het nog directer en intenser te volgen en beïnvloeden zal het een chip worden die worden ingebracht. En via die chip en communicatie middel van je vaccin worden mensen afleesbaar en op den duur bestuurbaar. De trans humane mens.

Media

Zowel in de pers (alle kranten zijn in handen van 1 Belgische familie) als in publieke en commerciële media wordt 1 verhaal, 1 narratief onophoudelijk gepusht. De berichtgeving voedt de angst en het ene  verhaal. Alleen de ‘goede’ wetenschappers, experts en influenceren komen in beeld en aan het woord. Overigens waren er een aantal influenceren die zich kritisch uitlieten, maar die werden snel tot de orde geroepen met verwijzing naar het ondertekende contract en bijbehorende vergoeding.

Gelukkig zijn er alternatieve media waar wetenschappers, vrijdenkers, zowel voor en tegen hun mening en kennis mogen delen. En schandalen van de macht aan het licht brengen.

Overheid

Onze overheid ontwikkelt steeds meer wetten, zowel nationaal als internationaal om sturing te geven aan haar bevolking. Pikant is dat de technocraten aan de macht de uitvoering laten aan de regio’s, aan gemeenten, aan boa’s, aan controleurs, aan mensen, die het echte vuile werk moeten doen! En steeds meer beroepsgroepen die volgens de wetten en protocollen van de overheid moeten uitvoeren wat niet goed voelt. De wereld op zijn kop zet! Vandaar de trotse Nederlandse vlag op zijn kop als protest tegen de mallotige regels en beleid van de overheid. Onze eigen overheid geeft geen openheid van gegevens. Vele WOB-procedures worden getraineerd, onderzoeken naar betalingen voor discutabele corona diensten mogen niet worden onderzocht, Hugo de Jonge is aangeklaagd als minister van Volksgezondheid komt er onder uit. Ook nu aangeklaagd voor leugens bij volkshuisvesting. Ook M. Rutte liegt zich van het ene naar het andere dossier. Tragisch is dat zij marionetten zijn van de WorldEconomicForum van Klaus Schwab en meewerken aan agenda 2030. Alle zaken inclusief alle crisissen passen hierin. Onze ministers, koningshuis zijn onderdeel van dit machtsbolwerk. Nederland moet met België en Noordrijn-Westfalen een gezamenlijke eenheid worden van 30 miljoen.

Het is geen toeval dat de overheid de kleine bedrijven, de horeca en de kunst hard heeft getroffen met de corona maatregelen. Dit zijn branches, waar ze geen grip op krijgen, die zich niet lenen om in een stramien mee te gaan naar een ‘Great Reset’.

Gemeenten worden in het netwerk van overheden uitvoerende instanties. Toezicht en controle op weten en beleid dat landelijk is bepaald. Of het nu om woningen, gezondheidszorg, onderwijs en voedselproductie gaat. En hoe braaf gaan B&W en raadslieden zonder slag en stoot mee in dit narratief!? En op 11-8-2022 krijgen burgemeesters de opdracht om lastige knopen (zonder veel kennis en bagage) rond criminele zaken (dat moet je breed zien) door te hakken omdat politie en justitie geen tijd meer zou hebben!

Wetten

Er worden steeds wetten aangenomen, waar we als burger weinig tot niets van weten. Er komt een digitaal paspoort, waarop van alles kan worden bijgehouden. Onder andere of je bent gevaccineerd, wat je nodig hebt om te reizen. Je financiële status, je CO2 footprint, waarmee jou kan worden ontzegd om nog te vliegen. De onteigeningswet van grote gebouwen en vervolgens land (van de boeren) en huizen van mensen. Veel weten komen tot stand onder de dreiging van criminaliteit. En hier gaat het net zo als bij de gezondheidszorg. Die wordt niet verbeterd met meer ziekenhuizen, meer mensen en een betere beloning. Nee de dreiging van criminaliteit is nodig om een RIEC en LIEC in het leven te roepen. In deze regionale (RIEC) en landelijke (LIEC) organisaties wordt ‘off the record’ samengewerkt tussen overheid, politie, rechtspraak, bedrijven om ‘gevaarlijke’ personen en processen tegen te werken.

De leugen regeert. Wist u dat de stikstof normen in Nederland 100x strenger dan in andere landen? Dat Nederland zo’n 166 natura2000 gebieden kent. In Frankrijk dat 13x groter is als Nederland zijn er maar 6! Daar doet zich het stikstof probleem niet voor.

Met de CETA wet worden multinationals ook wettelijk bevooroordeeld. Zo kunnen deze megabedrijven zelfs gemeenten dwingen om hen te bevooroordelen. Bijvoorbeeld bij schaarste van water, stroom en land. En uiteindelijk dragen deze grote bedrijven niet bij aan onze schatkist. Ook de grote Tech bedrijven schakelen geleidelijk alle kleine bedrijfjes uit die via facebook, Instagram werkten. De marketingmolen wordt voor deze bedrijven gesloten! Goed voorbeeld is het watergebruik van Microsoft en Google in de Wieringermeer. Niet 20 miljoen m3 per jaar, maar 80-100 miljoen m3 per jaar per bedrijf. Ondertussen krijgen inwoners en bedrijfjes te horen dat ze zuinig moeten zijn met hetzelfde drinkwater. Zo ook zorgt de behoefte aan stroom een aanslag. De windmolens daar zorgen daarvoor. Overigens gerealiseerd met miljoenen aan subsidies. Ja die pot is nu op! En ja het gebruik is dermate groot dat het netwerk vol is en nieuwe aanbieders met zonnecollectoren niet aangesloten kunnen worden! Ondertussen blijven gemeenten en bedrijven de zonnecollectoren promoten!

Onze regering Rutte III is gevallen agv de toeslagenaffaire en een grote hoeveelheid leugens. Na een lange tijd hebben we toch weer een nieuwe regering gekregen, de Rutte IV. Er zou een nieuwe overheidscultuur worden betracht. De praktijk lijkt alleen maar erger.

Economie

Alle bedrijfstakken worden bestuurbare eenheden. Farmacie voor onderdrukkende middelen. De ICT bedrijven om via 5G mensen intensief te kunnen volgen en blokkeren als er een rood signaal aan gaat bij een luchthaven of andere plek. Voedseldistributie via een aantal supermarktketens. Landbouwproductiebedrijven die samen met agrotech bedrijven speciaal geprepareerde producten aflevert. Energieconcerns die je energiegebruik monitoren en de mobiliteit inperken. Media en communicatie zijn al grotendeels in handen van een beperkt aantal bedrijven. Samen met overheden wordt het ene narratief gepredikt en andersdenkenden geridiculiseerd. De heksenjacht is het vervolg zoals in de 11e en 12e eeuw in Frankrijk en 15e en 16e eeuw in Nederland. Mattias deSmet heeft een uitgebreide analyse geschreven over de ontwikkeling van het Totalirisme.

Way out?

Ja blijf kritisch. Zie ook de goede voortekenen: Denemarken heeft als 1e land de corona vaccins verboden! In Nederland streven naar een nieuwe regering, die op inhoud de menselijke maat voert. Stap uit de netwerken van angst en vervolg. Volg de lijn van Albert Einstein: Logica brengt je van A naar B, fantasie brengt je overal!

 

Agenda 2030 in een stroomversnelling

Jeroen en Willem bespreken de politiek en gaan in op het protest in Almelo en de boerenprotesten in het algemeen. Het trollenleger gaat in overdrive en radicaliseren flink. Agenda 2030 gaat in stroomversnelling, geopolitiek ligt het niet op een lijn. Het verhaal rondom de Oekraïne staat op instorten. Na Covid19, CO2 en stikstop lijkt water het volgende middel om het volk te knechten.

Trouw 8-8-2022

Forse kritiek op nieuwe, permanente ‘coronawet’ die de regering na de zomer wil invoeren

Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid heeft een nieuwe coronawet nodig om in te kunnen grijpen tegen een infectieziekte. Beeld ANP
Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid heeft een nieuwe coronawet nodig om in te kunnen grijpen tegen een infectieziekte.Beeld ANP

Burgemeesters, gezondheidsdiensten en wetskenners hebben forse kritiek op de ‘coronawet’, die een tijdelijke status had maar permanent wordt. De wet is een haastklus, erkent het ministerie.

Johan van Heerde

De permanente ‘coronawet’ die de regering na de zomer wil invoeren levert geen bijdrage aan een ‘robuust stelsel’ ter bestrijding van een pandemie. De wet veroorzaakt eerder meer onduidelijkheid. Deze kritiek hebben het Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Veiligheidsberaad gezamenlijk geuit op de conceptekst van de wet.

Volgens de critici is vlak voor de zomer een wet in elkaar gedraaid waar heel wat op af te dingen valt. Het zou ontbreken aan een fundamentele discussie en onderbouwing van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio’s.

Oplevende epidemie

Deze ‘coronawet’ wordt onderdeel van de bestaande Wet publieke gezondheid (Wpg) en is niet zomaar een wet. De nieuwe wetgeving geeft de regering bij een oplevende epidemie permanent bevoegdheden tot het nemen van maatregelen die grondrechten kunnen beperken. Denk hierbij aan verplicht afstand houden, sluiting van publieke plekken, een test- of quarantaineplicht en het verplicht dragen van een mondkapje.

Het kabinet maakt haast met de wet nadat de Eerste Kamer in mei de tijdelijke wet afwees die tot dan toe een juridische basis vormde voor coronamaatregelen. Het wetsvoorstel ligt nu ter beoordeling bij de Raad van State, die later deze maand met een reactie komt. In aanloop naar dat advies is al flinke kritiek geleverd, blijkt uit bijlagen bij de wet.

Behalve de minister zijn straks ook de voorzitters van de veiligheidsregio’s, 25 burgemeesters in totaal, bevoegd om bij een epidemie (lokaal) in te grijpen. Maar de burgemeesters hebben ook nog steeds te maken met de ‘rampenwet’, de Wet veiligheidsregio’s.

Daarvan is al in 2020 geconstateerd dat die op de schop moet, omdat Nederland niet goed is voorbereid op rampen en crises. Terwijl aan die wet nog niets is gedaan, wordt nu met de permanente ‘coronawet’ wel gesleuteld aan verantwoordelijkheden.

Een haastklus

Het steekt de bestuursorganen dat zij niet zijn betrokken bij het opstellen van het ontwerpwetsvoorstel. De burgemeesters vinden het ongewenst dat een tijdelijk probleem (covid) wordt opgelost met een ingrijpende wetswijziging. “Dit belangrijke wetsvoorstel is een haastklus geworden. Het bevatte allerlei slordigheden en is vlak voor de zomervakantie nog even ter consultatie opgestuurd. Wij vinden: als je het doet, doe het dan goed,” zegt bestuurlijk adviseur Joost Keemink-Haane van het Genootschap van Burgemeesters.

De landelijke gezondheidsdiensten GGD en GHOR sluiten zich gedeeltelijk aan bij deze kritiek van de bestuurders. Bovendien stellen zij dat in de wet niet duidelijk is wat de regels zijn voor quarantaine en isolatie. De regering wil die begrippen niet verhelderen, laat die weten. Dat komt later.

Ministerie ook niet blij

Een woordvoerder van minister Ernst Kuipers van volksgezondheid zegt dat de regering ook niet blij is met deze wet. “Wij hadden liever meer tijd gehad, maar dit is de consequentie van het wegstemmen van de tijdelijke wet door de Eerste Kamer.” De regering wil een juridische basis hebben om in te kunnen grijpen bij een nieuwe coronagolf.

Inhoudelijk plaatst het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het grootste vraagteken bij de nieuwe coronawet. Het ATR adviseert zelfs het wetsvoorstel niet in te dienen omdat nog onbekend is welke aanpak en bestrijding van de coronapandemie goed heeft gewerkt. Evaluaties van genomen maatregelen lopen nog waardoor minder belastende alternatieven mogelijk worden gemist.

Ook burgers en hun organisaties merken bezorgd op dat het kabinet in de wet zonder onderbouwing stelt dat de collectieve maatregelen de laatste jaren ‘noodzakelijk en effectief’ zijn gebleken bij de bestrijding van covid.

In reactie hierop laat het kabinet weten dat niet kan worden gewacht met deze wetgeving. Op twijfels over de effectiviteit van maatregelen reageert het kabinet niet.

Lees ook:

Pijn op de borst, benauwdheid, vermoeidheid: een op acht coronapatiënten houdt klachten

Eén op de acht mensen houdt langdurig klachten over na een coronabesmetting, zo blijkt uit onderzoek onder 13.000 Nederlanders. De Groningse studie is vrijdag gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet.

Het virus wordt steeds onschuldiger, waarom krijgen we dan toch weer een vaccinatieronde?

Vanaf september kan iedereen van 12 jaar en ouder een herhaalprik tegen corona halen, liet minister Kuipers van Volksgezondheid vrijdag weten. Maar waarom komt er eigenlijk weer een nieuwe prikronde?

Durf nee te zeggen

Professor Paul de Hert is als jurist helemaal thuis in met name Europese wetgeving. De afgelopen twee coronajaren volgde hij de ontwikkelingen op de voet van regels en wetten die invloed heeft op privacy en dataprotectie van mensen.

Hij constateert dat er door politici en beleidsmakers juridisch gezien de afgelopen jaren forse stappen zijn gemaakt in de richting van een Chinees model, wat door een groot deel van het publiek wordt geaccepteerd. Door een scala aan technologische ‘innovaties’ is het implementeren van een sociaal kredietsysteem in Europa niet langer denkbeeldig, zegt hij.

Durf nee te zeggen

Tijdens een openhartig en diepgaand gesprek met Flavia Pasquino legt De Hert uit wat volgens hem de manier is voor mensen om deze technologische noviteiten te benaderen, die weliswaar vaak ‘het gemak’ dienen maar een grote impact hebben op de privacy en zelfbeschikking. “Het is zaak om te voorkomen dat ethiek en moraliteit het afleggen tegen de weg van de minste weerstand en het gemak, waar de hedendaagse mens zo op is gesteld. Wij, maar ook beleidsmakers, móeten ook nee durven zeggen tegen technologische innovaties.”

De Hert geeft ook zijn visie over het baanbrekende arrest van Vavricka uit april 2021, waarbij een Europese rechter zich uitsprak over een zaak die was aangespannen door iemand uit Tsjechië die voor zijn kinderen een vaccinatieverplichting tegen polio en hepatitis aanvocht. Hoewel veel prominente juristen direct riepen dat het vonnis het invoeren van een vaccinatieverplichting rechtvaardigt, liggen de zaken toch heel anders, zo legt De Hert uit.

Kern van het gesprek

De Hert pleit voor meer zichtbaarheid en weerbaarheid van de ‘COVID-kritische’ mensen door zich organiseren in een ‘levensbeschouwelijke’ groep / entiteit waardoor er meer kans is op rechtsbescherming. Immers de mensen die nu recht tegenover elkaar staan gaan elkaar nooit overtuigen, zegt hij. “Ze hebben simpelweg een andere levensbeschouwing over bijvoorbeeld gezondheid, immuniteit, vrijheid, veiligheid, de bemoeienis van de staat en het aanvaarden van risico.”

Nu worden mensen die bezwaar hebben tegen vaccinatie daarvoor verketterd, maar dat zou je ook niet doen bij een christelijk en islamitische gelovige. Dat respecteer je simpelweg omdat we dit afgesproken hebben met elkaar. Zo zou dat ook moeten zijn met de groep die nu duidelijk en vanuit overtuiging anders wil samenleven met een virus.

Deze onderwerpen, en nog veel meer, komen aan bod tijdens het ruim anderhalf uur durende gesprek tussen De Hert en Pasquino, dat boeiend is van de eerste tot de laatste minuut.

Moderne wetenschap, wijn en thee

In deze eerste aflevering van Epoché, Gesprekken Over Geloof” ging Brecht Arnaert in gesprek met Prof. Dr. Mattias Desmet over de filosofische aannames die achter zijn wetenschappelijke werk zitten. Het resultaat was een drie uur durende uitwisseling van ideeën, die u hopelijk kan smaken.

De wetenschap is relatief. De thee en wijn zijn afhankelijk van de gebruikers en omstandigheden!

Stikstof is een bureaucratische probleem

ER bestaat geen duidelijke definitie van stikstof en het stikstofprobleem. De stikstof normen in de buurlanden Duitsland en België zijn 100 HONDERD keer lager dan in Nederland. Daar is dan ook geen stikstof probleem. Nederland heeft er politiek voor gekozen om deze strenge normen te voeren. Zelfs op Waddeneilanden zou er een groot probleem zijn. Op basis van deze keuze, deze leugen worden boeren ten onrechte benadeeld. Hier moet onmiddellijk worden ingegrepen in deze misdadige activiteiten en de leiders afgezet! Boeren hebben gelijk dat ze vechten voor behoud van bedrijf en leven! De bedoeling hierachter is het onteigenen van boeren, kleine bedrijven en machtsuitbreiding voor een elite zoals bekend uit het WEF, waar onze politici fijn in mee participeren!

Kees heeft een groot aantal wetenschappelijke titels op zijn naam staan. Hij is emeritus-hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam; waar hij benoemd is tot hoogleraar in moleculaire spectroscopie en laserspectroscopie. Kees was medeoprichter van de 50PLUS partij, lijsttrekker van de Onafhankelijke StaatsFractie en hij was, met zijn eigen Fractie-De Lange, lid van de Eerste Kamer.
Zijn wetenschappelijke expertise ligt in atmosferische chemie en fysica en de complexe modelleringen die bij deze onderwerpen komen kijken. De afgelopen jaren houdt Kees zich vooral bezig met alles rondom milieu, klimaat, stikstof en energie. Oftewel de klimaat problematiek.

Met Kees hebben we stapje voor stapje de stikstof, milieu en klimaat heisa behandeld. Kees legde ons in wetenschappelijk begrijpbare taal uit wat stikstof precies is. Hij vertelde ons over de onzinnige stikstof regels en de (incorrecte) modellen die gebruikt worden om een politieke agenda door te voeren. We spraken over onze Nederlandse boeren en het absurde stikstof beleid dat de boeren dwingt om hun land op te geven.
We hebben het volledige milieu en klimaatprobleem doorlopen, waarbij Kees zich hardop afvraagt of er überhaupt wel een probleem is… Wat is de impact van de mens op de zo genoemde klimaatveranderingen? Is er een CO2 probleem of zorgt CO2 echter voor een groenere planeet? Zullen we binnenkort verdrinken door de zeespiegelstijging of zullen we enkel verdrinken in de angstpropaganda die ons wil doen laten geloven dat het einde nabij is? Is het daadwerkelijk 2 voor 12?

Het was ons een waar genoegen om met Kees in gesprek te gaan. Hij schijnt licht op de situatie en brengt ondergesneeuwde kennis naar de oppervlakte. Kees zijn waardevolle wetenschappelijke uitleg heeft het verhaal rondom stikstof en de klimaat problematiek voor ons enorm verduidelijkt!