Schaamteloos over effect corona maatregelen

Samenvatting van het artikel

Het interview van Marc Bonten in het AD over het effect van de maatregelen is het volgend dieptepunt in het opereren van degenen die onze regering adviseerden t.a.v. de Corona maatregelen en de onwil om ook echt een goede evaluatie te maken.

Lees volledig artikel: Bonten en AD: Schaamteloos

Leestijd: 4 minuten

Dit moet satire zijn!

Het AD had donderdag een interview met OMT-lid Marc Bonten over zijn onderzoek naar de werking van de maatregelen. Als je het leest dan denk je eerst dat het een vorm van satire is. Alleen de kop al. Dat moet een natte droom geweest zijn voor de baas van Pfizer:

Bonten en AD: Schaamteloos - 63230

Maar als je het artikel leest dan blijkt dat Bonten de woorden in die kop ook  echt gezegd te hebben.

Nu is het zo dat er ook mensen zijn die denken dat ze Napoleon zijn. Maar er zullen weinig journalisten zijn die vervolgens een interview met die man gaan doen en vervolgens beschrijven wat Napoleon denkt en voelt. De journalist zal denken die persoon is niet goed snik en daar ga ik mijn tijd niet aan besteden, laat staan dat de hoofdredactie plaats maakt voor dat interview in de krant. Maar dat gold blijkbaar niet voor het AD.

Dieptepunten uit het interview

Het interview staat vol met uitspraken die nogmaals bewijzen waarom mensen als Bonten compleet ongeschikt waren om zo een belangrijke rol te spelen bij het beleid dat in Nederland rondom Corona is gevoerd. Hij slaagt er zelfs nog in de belachelijke lockdown van Kerst 2021 te vergoeilijken. Maar ja, dat kan je ook makkelijk, als de journalist vervolgens geen enkele kritische vraag stelt.

Ik zal een aantal fragmenten van het interview behandelen:

We deden maar wat

Het eerste gedeelte van het interview gaat over maatregelen als schoolsluiting, avondklok en mondkapjes. Bonten geeft eigenlijk aan dat ze niet goed wisten wat het effect zou zijn en achteraf ook niet goed kunnen bepalen wat het effect was. Maar ja, de zorg had een maximum capaciteit, en dan gebruik je maar je boerenverstand. Immers, iedere maatregel kan een bepaald effect tot vermindering van de opnames hebben. En de mogelijke lange termijn effecten zijn van latere zorg. Dat is de samenvatting van het eerste deel van het interview.

Onze schuld

Dat de Coronatoegangspas niet werkte was volgens Bonten onze schuld. Want nergens werd de controle zo slecht toegepast als bij ons. Volgende keer moeten we vooral zorgen voor betere communicatie, vindt Bonten. Niets over het feit dat met de Coronatoegangspas werd gepretendeerd dat gevaccineerden anderen niet konden besmetten en het hele systeem juist daardoor zo lek was als een mandje.

Lockdown 2021 “uit voorzorg”

Over de lockdown van Kerst 2021, toen we in Nederland als enige Europese land een lockdown instelden wegens het  “gevaar” van Omikron zegt Bonten: “Als Omikron net zo ziekmakend was geweest als de Deltavariant dan hadden we onvermijdelijk nog meer mensen op de intensive cares gekregen. En ook al leek het beeld in Zuid-Afrika anders, zekerheid daarover hadden we niet. Daarom gaven we toch het advies voor een lockdown met Kerst. Uit voorzorg.”

Eigenlijk is deze zin veelbetekenend voor de kwaliteit van de adviezen van Bonten en het OMT. Ik nodig u uit het artikel te lezen dat ik schreef VOORDAT deze Lockdown werd ingesteld. Dit is een letterlijk citaat:

“Een prudente aanpak met een beheerste rol van het OMT en leiderschap vanuit de regering zou de volgende zijn:

 • We weten dat op dit moment het aantal positief getesten nog afneemt (met circa 20% op weekbasis). En de ziekenhuisbezetting ook (meer dan een kwart lager dan de top van eind november).
 • Hoewel uit internationale cijfers blijkt dat het aandeel Omikron snel stijgt en duidelijk besmettelijker is dan eerdere varianten, zien we in Nederland nog geen omslag voor het aantal positief getesten. Dat zou best wel eens de komende dagen in Nederland kunnen gebeuren.
 • Uit Gauteng (het hart van de Omikron-uitbraak) is op te maken dat de ernst van de symptomen van de Omikron variant duidelijk minder is dan van de voorgaande varianten. Dat vertaalt zich zowel in minder ziekenhuisopnames per positief getesten als in de kortere ligtijd in ziekenhuizen. (Besef dat als de ligtijd met een derde wordt verkort, 900 ziekenhuisopnames per dag ongeveer dezelfde belasting betekenen als bij 600.)

Maar desondanks adviseerde het OMT “uit voorzorg” weer een lockdown met alle sociale en economische gevolgen van dien. Ruim een maand later bleek dat de voorspelling van het RIVM voor de ontwikkelingen in de ziekenhuizen NA INSTELLEN VAN DE LOCKDOWN, een factor 8 keer zo laag was als werd voorspeld door het RIVM bij het besluitvormingsproces voor die lockdown. Ik schreef eerder een artikel “wanneer worden er excuses aangeboden voor de lockdown van 19 december 2021”.  

Maar het enige wat Bonten daar dan over zegt: “Achteraf gezien was deze lockdown misschien dus niet nodig. Maar ook dat weten we niet zeker.”

Het is werkelijk te triest voor woorden dat hij dit in mei 2023 nog uitkraamt en de journalist dat ook publiceert.

To add insult…

Een prachtige Engelse uitdrukking is “to add insult to injury”. Het betekent dat je een slechte situatie nog slechter maakt dan die al is.

In dit interview gebeurt dat als gesproken wordt over de vaccinaties. Want de slotzin van het interview is:

,,Als we de pandemie op onze eigen immuniteit moesten doorkomen dan hadden we zes tot zeven jaar lockdowns nodig gehad om de zorg overeind te houden, hebben we berekend.”

Hoe diep moet je eigenlijk zakken als professor met je publieke uitspraken voordat je beschouwd wordt als niet meer geschikt om die functie uit te oefenen?

Iedereen die enige fiducie had dat er toch nog een vorm van verantwoorde analyse gaat komen over het effect van de maatregelen zakt na het lezen van dit interview de moed toch in de schoenen.

En iedereen die hoopte dat op het terrein van de Coronamaatregelen toch nog een vorm van kritisch vermogen zou terugkomen bij de media, moet na het lezen van dit interview in mei 2023 in het AD toch de hoop opgeven.

Zoveel beschermde natuur heeft Nederland (en de rest van Europa)

In de Europese Unie liggen duizenden beschermde Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn bijvoorbeeld beschermd vanwege de dier- of plantensoorten die daar voorkomen. Maar ook het type natuur zelf kan beschermd zijn. Beschermde natuurtypen zijn bijvoorbeeld ‘droge heide’ of ‘oude eikenbossen’.

Ieder EU-land wijst zelf Natura 2000-gebieden aan, maar moet bij het aanwijzen wel de Europese richtlijnen volgen. Landen zijn dus niet helemaal vrij bij het bepalen welke natuur ze beschermen. Nederland heeft in totaal 162 Natura 2000-gebieden

Voor alle Natura 2000-gebieden in de EU geldt dat de natuur daar in ieder geval niet achteruit mag gaan. In Nederland, maar bijvoorbeeld ook in België, bedreigt schadelijke stikstof veel Natura 2000-gebieden. Schadelijke stikstof zorgt ervoor dat bramen, brandnetels en grassen kwetsbare natuur overwoekeren.

In totaal heeft Nederland op land 5495 vierkante kilometer beschermde natuur, dat is zo’n twee keer de oppervlakte van de provincie Drenthe. In reacties onder stukken over de stikstofcrisis schrijven lezers regelmatig dat Nederland met 162 natuurgebieden wel héél veel natuur heeft om te beschermen.


Nederland heeft zich vergallopeerd met het aanwijzen van elk stukje groen als Natura 2000-gebied.

NUjij – Spectator


Dit klopt niet, zo blijkt als je het aantal natuurgebieden in Nederland vergelijkt met de rest van de EU. Er zijn in totaal meer dan 26.000 Natura 2000-gebieden in de EU. Duitsland is qua aantal gebieden koploper in de EU, met meer dan 5000 gebieden. Alleen Malta, Cyprus en Luxemburg hebben minder natuurgebieden dan Nederland. Buurland België heeft ruim 300 Natura 2000-gebieden.

Nederland is klein, het is daardoor niet gek dat Nederland weinig natuurgebieden heeft. Daarom is het beter om te kijken naar het gedeelte van het land dat beschermd is. 15 procent van het Nederlandse landoppervlak is beschermde natuur. Ook hiermee is Nederland niet het beste jongetje van de klas. Nederland staat op plek 17 van de 27 EU-landen. In de hele EU samen is 19 procent van het land beschermd Natura 2000-gebied.

Al in 2008 concludeerde een taskforce, dat was aangesteld door het ministerie van Landbouw, dat Nederland bij het beschermen van natuur niet strenger voor zichzelf is geweest dan andere landen.

Wel schreef de taskforce dat de hoge bevolkings- en veedichtheid ervoor zorgen dat de Natura 2000-gebieden in Nederland zwaarder worden belast met schadelijke stikstof. Hierdoor is het moeilijker de natuur niet achteruit te laten gaan en knellen de regels sneller.

Landbouwakkoord exit Rutte IV? | Vertrouwen in media? | Boerenuitkoop vs voedseltekort

Trending Video’s

Nieuwe pensioenwet blootgelegd | Russia hoax bevestigd | Laatste debat ‘pandemiewet’

Dictatoriaal Nederland

16-05-2023 Verzet u!

Ministers, dictatoriale vijanden van het volk: die

 • Het volk en cultuur vernielen
 • Namens krachten achter schermen
 • Liegen
 • Geheugenloos
 • Gedachtenloos
 • Gewetenloos
 • Wetteloos
 • Wetten in Europa
 • Media beheersend
 • Multinationals bevoordelend
 • Slopen van boeren
 • Verdrinken van vissers
 • Slopen van MKB
 • Oorlog voerend
 • Armoede veroorzakend van miljoenen
 • Subsidie energiemaatschappijen
 • Financieel verstorend
 • Vrije mensen worden slaven van deze dictators
 • Fysiek en digitaal beheerst
 • Niets gezondheid, natuur, eerlijk delen enz

Coronaschuld nekt MKB| Wpg leunt op drijfzand| Turkse verkiezingen in de geopolitiek

Omtzigt zaagt waanzin beleid Rutte Kaag door

Wie is verantwoordelijk voor schade vaccins?

 

 

 

Schadeclaim Janssen-vaccin | Embryowet | Haat als politiek wapen

Debat tussen Arnout Jaspers en Vollenbroek

Pittig stikstofdebat tussen wetenschapsjournalist Arnout Jaspers en milieuactivist Johan Vollenbroek

Schrijver van de bestseller De Stikstoffuik Arnout Jaspers vindt de stikstofnorm in Nederland veel te strikt. Bovendien heeft de neerslag van stikstof in Nederland door de — volgens de wetenschapsjournalist —  kleine hoeveelheden weinig effect op de natuur. Wat voorzitter van milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) Johan Vollenbroek betreft faalt het kabinet juist al jaren als het om het stikstofbeleid gaat, en ondervindt de natuur ontzettend veel schade. Bij WNL Op Zondag gaan ze in debat. 

“De intensieve veehouderij gijzelt Nederland – of eigenlijk het kabinet, want het kabinet durft geen keuzes te maken”, vindt Vollenbroek, bekend van zijn stikstofzaken tegen de overheid. Jaspers: “U gijzelt Nederland met al uw procedures.”

In Nederland is het toegestaan om per bedrijf 0,07 gram stikstof per hectare per jaar uit te stoten in de omgeving van kwetsbare natuur. In Duitsland is 300 gram toegestaan,  en in Denemarken is dat 700 gram: 10.000 keer meer dan in ons land. 0,07 gram stikstof komt volgens Jaspers neer op “één vogelpoepje”, zo zei hij eerder, ook bij WNL Op Zondag, en daarmee vindt hij de stikstofgrens in vergelijking met andere landen oneerlijk.

Volgens Vollenbroek valt deze problematiek echter niet op deze manier uit te leggen. “Die stikstofnorm bestaat niet. Dat is onzin”, zegt hij. Duitsland heeft bijvoorbeeld grotere natuurgebieden en minder stikstof-producerende activiteiten om die gebieden. Het land heeft dus meer ruimte dan Nederland om de stikstofneerslag ‘te verdelen’. Bovendien zou de staat van de Nederlandse natuur slechter zijn dan die in Duitsland. Verder wijst Vollenbroek erop dat er door de grootte van de intensieve veehouderij in Nederland naast stikstof veel ammoniak wordt uitgestoten. “De gemiddelde stikstofdepositie in Nederland is een factor vijf boven het Europees gemiddelde”, zegt hij. Gemiddeld stoten Europese landen 11,2 kilo stikstof per hectare uit. De Nederlandse waarde, 46 kilo, is ruim vier keer zo hoog. Volgens Vollenbroek geeft dit niet alleen schade aan de natuur, maar ook aan de gezondheid van mensen. “En het bad blijft hier overlopen.”

‘Stikstofuitstoot heeft onmeetbare kleine invloed op Nederlandse natuur’

Jaspers stelt echter dat de stikstofuitstoot in Nederland zo laag is dat het een “onmeetbare kleine invloed heeft” op de natuur. “En toch is het iedere keer Vollenbroek die een procedure aanspant, waardoor mensen jaren op een huis moeten wachten voor een paar gram stikstofdepositie, terwijl het pas bij kilo’s effect heeft op de natuur.” Volgens de wetenschapsjournalist moet de wet dan ook veranderd worden om de “Vollenbroeks van deze wereld de wind uit de zeilen te nemen”, zo zegt hij.

De MOB-voorman blijft echter benadrukken dat de Nederlandse natuur juist veel schade ondervindt. Hij refereert naar de eerste rapporten van het door het kabinet aangestelde adviesorgaan, de Ecologische Autoriteit. Die oordeelde recent dat de eerste plannen die de provincies Limburg en Zuid-Holland hebben ingediend om de natuur in vier Natura 2000-gebieden te herstellen, onvoldoende onderbouwd en ontoereikend zijn. “En het probleem is nog veel groter dan alleen stikstof”, zegt hij. “Zo is er ook een waterprobleem, en een probleem met pesticides.”

Het hele debat kun je hierboven bekijken.

Lees ook:

 

Sven op 1 – 18 april 2023 — 12:42

CDA-Europarlementariër Esther de Lange: ‘Stikstofbrief uit Brussel was oerdom’

CDA-Europarlementariër Esther de Lange vond de brief uit Brussel van Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius over de Nederlandse stikstofplannen “oerdom”, zegt De Lange in het WNL-programma Sven op 1.

De brief waarin de Eurocommissaris Nederland aanspoorde om vaart te maken met de stikstofaanpak, veroorzaakte eerder een hoop commotie in politiek Den Haag. Nederland werd erop gewezen de afspraken na te komen over de vermindering van de CO2-uitstoot tot 2030. Daarvoor is Sinkevičius ook op de vingers getikt.” Dat zal hij geen tweede keer doen”, zegt De Lange. “Zo moeten wij ook niet naar oplossingen zoeken.”

Green Deal

Vandaag stemt het Europees Parlement over een pakket klimaat- en milieumaatregelen. Ook wel een onderdeel van de ‘Green Deal’ uit de koker van Eurocommissaris Frans Timmermans, die vandaag niet bij de stemming kan zijn wegens een coronabesmetting.

Voor De Lange was de industriepolitiek een speerpunt. “Als de Green Deal niet leidt tot banen in Europa, dan gaat het niet werken. Dat heb ik ook vanaf het begin tegen Timmermans gezegd. Ik ben blij dat andere politieke partijen nu ook zeggen dat het industriebeleid erbij hoort”, vertelt de CDA-Europarlementariër.

Esther de Lange hint op nieuwe termijn in Europees Parlement

De Lange, Europarlementariër sinds 2007, sluit niet uit dat zij nog een periode in het Europees Parlement blijft zitten. “Ik ben niet iemand die wegloopt van moeilijke omstandigheden. Dus als mijn partij dat vraagt, dan ga ik door.”

Lees ook:

Oud-topambtenaar Joustra (VVD): ‘Stikstofwet doordrukken heeft weinig nut’

VN wil regie bij crises | Geopolitiek tegenoffensief | Geen kinderen door klimaatangst